Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2014-11-06
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 49
Būsena: Baigtas

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl bendradarbiavimo sutarties. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl lengvatos taikymo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-6 pakeitimo. Pranešėjai: Alina Skaisgiraite(Uktverytė) Pavadinimas: Dėl vienkartinės paramos skyrimo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl užmokesčio už vaiko išlaikymą Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose ir Vaikų socialinės globos skyriuje. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos sporto centro teikiamų mokamų paslaugų įkainių nustatymo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl UAB ,,Palangos autobusų stotis“ likvidavimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-152 pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl medicininių lovų perdavimo VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos departamentui. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl leidimo UAB „Palangos vandenys“ parduoti nekilnojamąjį turtą. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl ilgalaikio turto perdavimo Palangos priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl VšĮ Palangos turizmo informacijos centro teikiamų mokamų paslaugų įkainių nustatymo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pašalpos skyrimo. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių pakeitimo. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių pakeitimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkos nustatymo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos apskaitos ir skirstymo taisyklių pakeitimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2009 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T2-192 pakeitimo. Pranešėjai: Snieguolė Saltonienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-316 pakeitimo. Pranešėjai: Snieguolė Saltonienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-20 pakeitimo. Pranešėjai: Snieguolė Saltonienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-136 pakeitimo. Pranešėjai: Snieguolė Saltonienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-133 pakeitimo. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T2-82 1.1 ir 1.2 punktų pakeitimo. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-48 1 punkto pakeitimo. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162 1.1 punkto pakeitimo. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-327 pakeitimo. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T2-167 1 punkto pakeitimo. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-252 pakeitimo. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-70 pakeitimo. Pranešėjai: Saulius Simė Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Kopų g. 36 ir teritorijos prie pastatų Pylimo g. 12, 14, 16, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl teritorijos prie žemės sklypo Kuršių takas 1, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į K10 rajoną, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Klaipėdos pl. 26D, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:149 (prie Vilimiškės kel.), Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl teritorijos prie pastatų Kopų g. 25, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į VM7 rajoną, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypų Paukščių tak. 19 ir Gulbių g. 5, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Tvenkinių g. 26, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl Jūratės Mikutienės paskyrimo į viešosios įstaigos Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktorės pareigas. Pranešėjai: Raimondas Andziulis
lt
en ru