Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2014-09-30
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 47
Būsena: Baigtas

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Palangos kurorto muziejaus, Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos, Palangos kultūros centro direktorių tarnybinių atlyginimų. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl Palangos kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus neeilinio visuotinio dalininkų susirinkimo. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos teikiamų mokamų paslaugų įkainių nustatymo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl mokesčio už vaiko ugdymą Palangos Stasio Vainiūno meno mokykloje nustatymo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T2-211 pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorės Ilonos Milkontės tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl bendrojo ugdymo mokyklų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo 2014-2015 mokslo metams. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl leidimo Sporto centro direktoriui Romaldui Kazlauskui dirbti pagal antrą darbo sutartį. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T2-229 2.3 punkto pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos bendrojo ugdymo mokyklų teikiamų mokamų paslaugų įkainių nustatymo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos teikiamų mokamų paslaugų įkainių nustatymo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos teikiamos mokamos paslaugos įkainio nustatymo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T2-204 papildymo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T2-209 pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-322 pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos sporto centro etatų normatyvų. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl 2014 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-6 pakeitimo. Pranešėjai: Vitalija Šporienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-60 pakeitimo. Pranešėjai: Vitalija Šporienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 pakeitimo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl sutarties su UAB „Litesko“ nepratęsimo. Pranešėjai: Vytautas Korsakas Pavadinimas: Dėl vienkartinės paramos skyrimo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos vadovų pavadavimo. Pranešėjai: Akvilė Kilijonienė Pavadinimas: Dėl atstumo, kuriuo draudžiama verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, nustatymo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2007 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T2-157 pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-198 1 punkto pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Savivaldybės biudžetinių įstaigų pastatų balansinės vertės didinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. T2-310 pakeitimo. Pranešėjai: Snieguolė Saltonienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T2-98 pakeitimo. Pranešėjai: Snieguolė Saltonienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T2-247 pakeitimo. Pranešėjai: Snieguolė Saltonienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T2-36 pakeitimo. Pranešėjai: Snieguolė Saltonienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo bei stebesėnos ir kontrolės rodiklių ir jų kriterijų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2014-2020 m. komunalinių atliekų tvarkymo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:6 (prie Suominio g.), Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Elijos g. 6 (kadastrinis Nr. 2501/0014:113), Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl teritorijos prie žemės sklypo Tvenkinių g. 38, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl teritorijos prie žemės sklypo Ajerų g. 12, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Vilimiškės kelias 33, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0021:180 (prie Vanagupės g.), Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-226 pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-100 pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė
lt
en ru