Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2014-08-28
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 46
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-81 pakeitimo. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T2-101 pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl vaikų priėmimo į Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančias mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl centralizuoto mokinių priėmimo į Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-52 pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl prisijungimo prie memorandumo. Pranešėjai: Irena Šatkauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2013 metų strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo. Pranešėjai: Vitalija Šporienė Pavadinimas: Dėl Tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T2-83 pakeitimo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui. Pranešėjai: Vytautas Korsakas Pavadinimas: Dėl Kontrolės komiteto sudarymo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl viešosios įstaigos Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl leidimo Palangos miesto globos namams priimti palikimą. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl turto perdavimo lopšeliui-darželiui „Žilvinas“. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl turto perdavimo Palangos miesto socialinių paslaugų tarnybai. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Žilvičių g. 11, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 2501/0002:23 (prie Terminalo kel.), Palangoje. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo L. Vaineikio g. 12, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Ievų g. 9 (kadastrinis Nr. 2501/0024:94), Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl teritorijos prie naudojamo pastato Kretingos g. 66A, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl teritorijos prie žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0003:112, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl paraiškos teikimo projektui „2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonės „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ finansuoti. Pranešėjai: Irma Babičaitė-Kučinskienė Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto, esančio Sporto g. 3, Palangoje, panaudos. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas
lt
en ru