Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2014-07-03
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 45
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Egidijaus Rimkaus paskyrimo į viešosios įstaigos Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo pareigas. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl valstybės finansinės paramos. Pranešėjai: Renata Jucienė (Budrytė) Pavadinimas: Dėl priedų už darbą su neįgaliaisiais socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Renata Jucienė (Budrytė) Pavadinimas: 5. Dėl pritarimo projekto paraiškos teikimui 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“ finansavimui. Pranešėjai: Inga Juozapaitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-87 pakeitimo. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2013 m. ataskaitos tvirtinimo. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo I. Staponienės įmonei. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Palangos kurorto muziejui. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Savivaldybės gyvenamųjų patalpų Vytauto g. 98-12, Palangoje, nuomos sutarties sudarymo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl patalpos perdavimo laikinai neatlygintinai naudotis Klaipėdos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl pastato, esančio Liepojos pl. 10, Palangoje, panaudos. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T2-178 pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų panaudojimo socialinio būsto fondui plėtoti. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2014 metų pajamų ir išlaidų sąmatos pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl lengvatų taikymo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Mokyklos g. 75, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo, pobūdžio nustatymo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:47 (prie Valteriškės g.), Palangoje, dalį. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:47 (prie Valteriškės g.), Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:281 (prie Hipodromo g.), Palangoje, dalį. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:281 (prie Hipodromo g.), Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Ievų g. 6, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Kastyčio g. 19A, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Jūros g. 22E, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:60 (prie Kurorto g.), Palangoje, dalį. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:362 (prie Kurorto g.), Palangoje. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Vytauto g. 38, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0017:304 (prie Vingio g.), Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Plukių g. 7, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Neringos g. 20, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl teritorijos tarp Klaipėdos pl. ir Palangos miesto III vandenvietės (sanitarinės apsaugos zonos griežto režimo juostos), Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Vytauto g. 43, Palangoje, ir greta jo esančios teritorijos detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl teritorijos Kunigiškėse, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypų Tvenkinių g. 34 ir Ajerų g. 30, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta
lt
en ru