Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2014-05-29
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 44
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vaikų socialinės globos skyriaus etatų normatyvų patvirtinimo ir Tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-251 pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-52 pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 pakeitimo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ direktoriaus. Pranešėjai: Vytautas Korsakas Pavadinimas: Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui. Pranešėjai: Vytautas Korsakas Pavadinimas: Dėl mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą lengvatos. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitai. Pranešėjai: Irma Babičaitė-Kučinskienė Pavadinimas: Dėl VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2014 metų veiklos užduočių ir vadovo darbo užmokesčio. Pranešėjai: Irma Babičaitė-Kučinskienė Pavadinimas: Dėl neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo 2014 metams. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2015 metams. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2015 metams. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Triukšmo rodiklių Palangos miesto savivaldybės teritorijoje patvirtinimo. Pranešėjai: Alina Skaisgiraite(Uktverytė) Pavadinimas: Dėl Triukšmo prevencijos zonų Palangos miesto savivaldybės teritorijoje patvirtinimo. Pranešėjai: Alina Skaisgiraite(Uktverytė) Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-67 pakeitimo. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl vietos savivaldos atstovų delegavimo į Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl ilgalaikio turto perdavimo Palangos kurorto muziejui. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl patalpų perdavimo Palangos turizmo informacijos centrui. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl ilgalaikio turto perdavimo patikėjimo teise UAB „Palangos komunalinis ūkis“. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto rinkliavų centro nuostatų papildymo. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje išdavimą lengvatos suteikimo UAB „Vasaros vėjas“. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162 pakeitimo ir papildymo. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101 pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl žemės sklypų Kretingos g. 59 ir Vakaro g. 1, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Jūros g. 42, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Klaipėdos pl. 4B, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypų S. Nėries g. 21 ir S. Nėries g. 25, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriaus. Pranešėjai: Vytautas Korsakas
lt
en ru