Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2014-04-24
Pirmininkas: Saulius Simė
Numeris: 43
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl pritarimo VšĮ Palangos turizmo informacijos centro vadovo 2013 metų ataskaitai. Pranešėjai: Egidija Smilingienė Pavadinimas: Dėl VšĮ Palangos turizmo informacijos centro 2013 metų veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo patvirtinimo. Pranešėjai: Egidija Smilingienė Pavadinimas: Dėl VšĮ Palangos turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų (ekskursijų) kainų nustatymo. Pranešėjai: Egidija Smilingienė Pavadinimas: Dėl pritarimo UAB „Palangos autobusų stotis“ vadovo 2013 metų ataskaitai. Pranešėjai: Petronėlė Milienė Pavadinimas: Dėl pritarimo UAB „Palangos komunalinis ūkis“ vadovo 2013 metų ataskaitai. Pranešėjai: Konstantinas Skierus Pavadinimas: Dėl pritarimo UAB „Palangos šilumos tinklai“ vadovo 2013 metų ataskaitai. Pranešėjai: Tomas Jurgutis Pavadinimas: Dėl VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo 2013 metų ataskaitos. Pranešėjai: Egidijus Rimkus Pavadinimas: Dėl pritarimo Šventosios kultūros centro vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Žilvinas Kažys Pavadinimas: Dėl pritarimo VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus vadovo 2013 metų ataskaitai. Pranešėjai: Loreta Birutė Turauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjai: Saulius Simė Pavadinimas: Dėl VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-186 pakeitimo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-284 papildymo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos teikiamų mokamų paslaugų įkainių nustatymo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos sporto centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T2-152 pakeitimo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl trumpalaikės paskolos 2014 metais paėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-10 pakeitimo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-101 pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl UAB „Litesko“ filialo „Palangos šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo. Pranešėjai: Snieguolė Saltonienė Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti nuosavybėn valstybės turtą ir jo perdavimo Palangos senajai gimnazijai. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl garažo, esančio Ganyklų g. 22B, Palangoje, patalpų perdavimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl statinių tinkamos priežiūros taisyklių patvirtinimo. Pranešėjai: Violeta Staskonienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-152 papildymo. Pranešėjai: Violeta Staskonienė Pavadinimas: Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Palangos miesto mokyklose 2014 metų programos patvirtinimo. Pranešėjai: Irma Babičaitė-Kučinskienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2010 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr. T2-250 1 punkto pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjai: Alina Skaisgiraite(Uktverytė) Pavadinimas: Dėl Tarybos 2005 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-50 1 punkto pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjai: Alina Skaisgiraite(Uktverytė) Pavadinimas: Dėl Palangos miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Senojo Turgaus g. 15, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo L. Vaineikio g. 12, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Maironio g. 6, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo J. Janonio g. 9, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Vanagupės g. 52, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0021:180 (prie Vanagupės g.), Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:115 (prie Kurorto g.), Palangoje, dalį. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 2501/0041:115 ir 2501/0041:251, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypų Tvenkinių g. 10, 10A, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo, pobūdžio pakeitimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypų Tvenkinių g. 36, 40, 46, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo, pobūdžio pakeitimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo lėšų, skirtų Palangos miesto savivaldybei 2014 metams, paskirstymo. Pranešėjai: Violeta Staskonienė Pavadinimas: Dėl Kontrolės komiteto sudarymo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo Palangos mieste specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta
lt
en ru