Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2014-03-20
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 41
Būsena: Baigtas

Įtraukti klausimai

Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 papildymo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl apmokėjimo už darbą Palangos miesto savivaldybės tarybos, savivaldybės mero (mero pavaduotojo), savivaldybės administracijos direktoriaus, kitų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų vadovų sudaromose darbo grupėse (komisijose) teisės aktų projektams rengti tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-60 pakeitimo. Pranešėjai: Vitalija Šporienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos 2013 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos. Pranešėjai: Akvilė Kilijonienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2014 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo. Pranešėjai: Vida Žvilaitienė Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2014 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo. Pranešėjai: Renata Jucienė (Budrytė) Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-14 pakeitimo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto socialinių paslaugų tarnybos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitos ir priedo prie tarnybinio atlyginimo nustatymo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl sutikimo atlikti šilumos tinklų statybos darbus žemės sklype Jūratės g. 19, Palangoje. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-58 pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl atstovavimo VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ stebėtojų taryboje. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl 2009 m. kovo 20 d. Palangos tilto prieplaukos nuomos sutarties Nr. 6-PTN atnaujinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl UAB „Palangos klevas“ teikiamų atlygintinų paslaugų tarifų nustatymo. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-57 pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-58 1 punkto pakeitimo ir papildymo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl teritorijos prie Kontininkų gatvės ir Kontininkų gatvės atkarpos Palangoje detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Mokyklos g. 75, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo, pobūdžio nustatymo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Užkanavės g. 85, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypų Kuršių takas 30, 30A, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Bendrovių g. 6, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypų Tvenkinių g. 8, 8A, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Sinagogos g. 3, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas
lt
en ru