Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2014-02-26
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 40
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vadovo 2013 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vadovo 2013 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Ilona Milkontė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ vadovo 2013 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Biruta Mazrimienė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ vadovo 2013 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Dainora Šeižienė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vadovo 2013 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Regina Lelienė Pavadinimas: Dėl Palangos pradinės mokyklos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Vaida Kaikarienė Pavadinimas: Dėl Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Alvydas Kniukšta Pavadinimas: Dėl Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Laimutė Benetienė Pavadinimas: Dėl Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Valda Šarkienė Pavadinimas: Dėl Palangos senosios gimnazijos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Algirdas Karačionka Pavadinimas: Dėl Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Virginija Marozaitė Pavadinimas: Dėl Palangos sanatorinės mokyklos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Alvydas Milinis Pavadinimas: Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Vilma Želvienė Pavadinimas: Dėl Palangos moksleivių klubo vadovo 2013 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Rūta Gecienė Pavadinimas: Dėl Palangos sporto centro vadovo 2013 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Romaldas Kazlauskas Pavadinimas: Dėl klasių komplektų skaičiaus nustatymo Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2014-2015 mokslo metams. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl pavedimo Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl vidurinio ugdymo programos akreditacijos Palangos sanatorinėje mokykloje. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus Palangos kultūros centre patvirtinimo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Palangos miesto globos namų vadovo 2013 metų veiklos ataskaitos ir priedo prie tarnybinio atlyginimo nustatymo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl vienkartinės paramos skyrimo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2014 metų programų patvirtinimo. Pranešėjai: Vitalija Šporienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl ilgalaikės paskolos 2014 m. paėmimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2013 metų turto privatizavimo komisijos veiklos ataskaitos tvirtinimo. Pranešėjai: Saulius Simė Pavadinimas: Dėl pritarimo projektui. Pranešėjai: Emilija Lapėnienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pareigybių skaičiaus. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigybių skaičiaus. Pranešėjai: Akvilė Kilijonienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą patvirtinimo. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių plano patvirtinimo. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2013 metų pajamų ir išlaidų ataskaitos bei turto privatizavimo lėšų 2014 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašą. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-198 pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl patalpos perdavimo panaudos pagrindais Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl patalpos perdavimo panaudos pagrindais Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centrui. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-226 pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl 2011-2012 metų investicijų įskaitymo pagal 2000 metų gruodžio 27 d. SP UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutartį Nr. 1-K. Pranešėjai: Eimutis Židanavičius Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:196 (prie Didžiosios g.), Palangoje, dalį. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypų Sakalo g. 23 ir Užkanavės g. 28, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl Jono Šiukštos, Jurgio Spruogio ir Onos Spruogienės nuosavybės teise valdytų žemės sklypų Palangoje detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Šviesos g. 2E, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo, pobūdžio pakeitimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl Virbališkės ir Medvalakio teritorijų architektūrinės-urbanistinės ir inžinerinės plėtros specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Vaivorykštės g. 75, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Vanagupės g. 15, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Ajerų g. 8, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo, pobūdžio pakeitimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Ajerų g. 13, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo, pobūdžio pakeitimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos kultūros centro vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Palangos moksleivių klubo direktoriaus. Pranešėjai: Raimondas Andziulis
lt
en ru