Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2015-05-28
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 4
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Palangos senosios gimnazijos direktoriaus. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos kultūros centro vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Žilvinas Kažys Pavadinimas: Dėl VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjai: Jūratė Mikutienė Pavadinimas: Dėl pritarimo UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“ vadovo 2014 metų ataskaitai. Pranešėjai: Konstantinas Skierus Pavadinimas: Dėl pritarimo UAB ,,Palangos klevas“ vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Andrejus Byčkovas Pavadinimas: Dėl Kontrolės ir audito tarnybos veiklos nuostatų pakeitimo ir papildymo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl lengvatos taikymo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl valstybės finansinės paramos. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-308 pakeitimo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl Alvydo Milinio paskatinimo. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T2-239 pakeitimo. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo 2015 metams. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2016 metams. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2016 metams. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T2-171 pakeitimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-12 pakeitimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl dalyvavimo bendruomenės inicijuotos vietos plėtros priemonėje. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Šventosios seniūnijos dalyvavimo bendruomenės inicijuotos vietos plėtros priemonėje. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Audrutė Keblienė Pavadinimas: Dėl leidimo UAB ,,Palangos autobusų stotis“ parduoti nekilnojamąjį turtą UAB ,,Palangos komunalinis ūkis“. Pranešėjai: Virginija Liebienė Pavadinimas: Dėl patalpų perdavimo Palangos turizmo informacijos centrui. Pranešėjai: Virginija Liebienė Pavadinimas: Dėl pastato, esančio Liepojos pl. 10, Palangoje, patalpų nuomos konkursų organizavimo. Pranešėjai: Virginija Liebienė Pavadinimas: Dėl patalpų perdavimo Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų (Jūros) šaulių 3-iajai rinktinei. Pranešėjai: Virginija Liebienė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2013 metų ataskaitai. Pranešėjai: Milda Gedvilienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos. Pranešėjai: Milda Gedvilienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2015 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo. Pranešėjai: Milda Gedvilienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T2-33 pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjai: Milda Gedvilienė Pavadinimas: Dėl Savivaldybės atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą. Pranešėjai: Rimantas Antanas Mikalkėnas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162 pakeitimo. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl įgaliojimų suteikimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl Palangos miesto transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Paliepgirių kel. 73, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Šventosios g. 28, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Šermukšnių g. 14, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Klaipėdos pl. 26D, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Vytauto g. 43, Palangoje, ir greta esančios teritorijos detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į VM7 rajoną, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta
lt
en ru