Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2018-03-29
Pirmininkas: Rimantas Antanas Mikalkėnas
Numeris: 39
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Milda Gedvilienė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Ilona Milkontė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Dainora Šeižienė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Aušra Toliušienė Pavadinimas: Dėl Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Rasa Jurgutienė Pavadinimas: Dėl Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Alvydas Kniukšta Pavadinimas: Dėl Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Laimutė Benetienė Pavadinimas: Dėl Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Valda Šarkienė Pavadinimas: Dėl Palangos senosios gimnazijos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Leonas Šidlauskas Pavadinimas: Dėl Palangos sanatorinės mokyklos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Alvydas Milinis Pavadinimas: Dėl Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Virginija Marozaitė Pavadinimas: Dėl Palangos moksleivių klubo vadovo 2017 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Eglė Bučienė Pavadinimas: Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Vilma Želvienė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos turizmo informacijos centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos kultūros ir jaunimo centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos 2017 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos. Pranešėjai: Akvilė Kilijonienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ir Palangos miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos. Pranešėjai: Irma Babičaitė-Kučinskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo. Pranešėjai: Irma Babičaitė-Kučinskienė Pavadinimas: Dėl pritarimo paraiškos „Kraštovaizdžio paveldo puoselėjimas bendradarbiaujant Vakarų Lietuvai ir Kaliningrado sričiai“ teikimui Lietuvos ir Rusijos 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo paraiškos „Paveldo objektų pasiekiamumo dviračiais didinimas Vakarų Lietuvos ir Kaliningrado srities regionuose“ teikimui Lietuvos ir Rusijos 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo paraiškos „Gintaro krantas – tarpregioninės kultūrinio, pažintinio turizmo plėtros skatinimas Vakarų Lietuvos ir Kaliningrado srities regionuose“ teikimui Lietuvos ir Rusijos 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo paraiškos „Baltijos jūros kurortų istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimas bei kultūrinio turizmo plėtra Vakarų Lietuvos ir Kaliningrado srities regionuose“ teikimui Lietuvos ir Rusijos 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl klasių komplektavimo ir prašymų priėmimo laiko nustatymo Palangos bendrojo ugdymo mokykloms 2018–2019 mokslo metams. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl centralizuoto mokinių priėmimo į Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-42 1 punkto pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-289 pakeitimo ir papildymo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo OU Litrada Group filialui. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo K. Geco prekybos įmonei. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-230 pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-109 pakeitimo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-185 pakeitimo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-269 pakeitimo“. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 pakeitimo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-115 pakeitimo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-57 pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-88 pakeitimo ir papildymo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-14 pakeitimo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo Palangos miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos kultūros ir jaunimo centrui. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl 2013 m. vasario 22 d. savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. 3-PN pratęsimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos pensininkų bendrijos „Bočiai“ buveinės adreso perregistravimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas
lt
en ru