Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2015-08-27
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 22
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje, koncesijos. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, pastato valdymo koncesijos. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-12 pakeitimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2014 metų strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl UAB „Palangos vandenys“ 2015-2018 metų veiklos plano tvirtinimo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Palangos miesto rinkliavų centro nuostatų pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai. Pranešėjai: Milda Gedvilienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-95 pakeitimo. Pranešėjai: Emilija Lapėnienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-254 pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 pakeitimo ir papildymo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl 2015 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo. Pranešėjai: Šarūnas Vaitkus Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T2-209 pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-181 pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl leidimo Šventosios pagrindinės mokyklos direktorei Valdai Šarkienei dirbti pagal antrą darbo sutartį. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl leidimo Stasio Vainiūno meno mokyklos direktorei Virginijai Marozaitei dirbti pagal antrą darbo sutartį. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl patalpų Vytauto g. 92, Palangoje, nuomos konkurso organizavimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto, esančio Vytauto g. 90 ir 92, Palangoje, perdavimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai naudotis Palangos miesto socialinių paslaugų centrui. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl ilgalaikio turto perdavimo Palangos priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-65 `Dėl parduodamų Palangos miesto savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2007 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T2-157 ir 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-280 pripažinimo netekusiais galios. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. T2-228 pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Kretingos g. 34, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Pavasario g. 8, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Vaivorykštės g. 71, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Vaivorykštės g. 75, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:207 (prie Vilimiškės kelio), Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl Tvenkinių g. geografinės charakteristikos pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypų Žirgų t. 1 ir kurio kadastrinis Nr. 2501/0033:388, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl pritarimo žemės sklypų Miško t. 46, 46A, Palangoje, specialiojo plano rengimui. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl pritarimo Kunigiškių teritorijos, Palangos miesto bendrajame plane pažymėtos kaip K2, K7 ir K10 rajonai, architektūrinės-urbanistinės sistemos ir kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano rengimui. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl Virbališkės ir Medvalakio teritorijų architektūrinės-urbanistinės ir inžinerinės plėtros specialiojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl įgaliojimo Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui Pranešėjai: Laima Valužienė
lt
en ru