Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2015-07-02
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 21
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Palangos miesto garbės piliečio vardo suteikimo Vladui Žulkui. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Palangos kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Palangos kultūros centro tarybos sudarymo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl bendradarbiavimo sutarties. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-56 pakeitimo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-256 pakeitimo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl bendradarbiavimo sutarties. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-57 1 punkto pakeitimo. Pranešėjai: Nijolė Vargonienė Pavadinimas: Dėl vienkartinės paramos skyrimo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl Administracinės komisijos prie Palangos miesto savivaldybės tarybos. Pranešėjai: Šarūnas Vaitkus Pavadinimas: Dėl Investicijų priežiūros komisijos. Pranešėjai: Šarūnas Vaitkus Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės peticijų komisijos. Pranešėjai: Šarūnas Vaitkus Pavadinimas: Dėl pritarimo taikos sutarties projektui. Pranešėjai: Vytautas Korsakas Pavadinimas: Dėl Sveikatos priežiūros Palangos miesto savivaldybės mokyklose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Milda Gedvilienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-98 1 punkto pakeitimo. Pranešėjai: Milda Gedvilienė Pavadinimas: Dėl atstovavimo Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų taryboje. Pranešėjai: Milda Gedvilienė Pavadinimas: Dėl ambulatorinės antrinės asmens sveikatos priežiūros teikimo. Pranešėjai: Milda Gedvilienė Pavadinimas: Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje išdavimą lengvatos nesuteikimo Sporto ir sveikatingumo klubui `Saulė, oras ir vanduo“. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Palangos miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl UAB `Palangos klevas“ teikiamų atlygintinų paslaugų tarifų nustatymo. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos kurorto viešąja infrastruktūra nuostatų patvirtinimo. Pranešėjai: Julius Tomas Žulkus Pavadinimas: Dėl pakuočių atliekų surinkimo priemonių (konteinerių) perdavimo UAB „Palangos komunalinis ūkis“. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti valstybės turtą ir jo perdavimo Palangos miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl leidimo parduoti Savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl ilgalaikio turto perdavimo Palangos priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl turto perdavimo Palangos Vlado Jurgučio pagrindinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl turto perdavimo Palangos miesto socialinių paslaugų tarnybai. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl turto perdavimo UAB `Palangos komunalinis ūkis“ ir paslaugos kainos nustatymo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl pritarimo teritorijos, esančios tarp Pylimo g. ir Pašventupio kelio, Šventosios upės rytinėje gretimybėje, Palangoje, specialiojo plano rengimui. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl Tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punkto. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir jų geografinių charakteristikų patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo J. Simpsono g. 21, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Mokyklos g. 59, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl gamtinio karkaso teritorijų – Palangos miesto bendrojo plano V1 ir V2 rajonų intensyviam naudojimui įrengiamų želdynų – apsaugos ir naudojimo specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl teritorijos Bangų g., Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Kopų g. 36 ir teritorijos prie pastatų Pylimo g. 12, 14, 16, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl teritorijos prie pastatų Kopų g. 25, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypų Ošupio takas 1A, 1H, 1J, 3, 3A, 3D, 3F, 5B, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl Tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-3 pakeitimo. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl VšĮ `Palangos futbolo klubas“ atleidimo nuo nuomos mokesčių. Pranešėjai: Nijolė Vargonienė Pavadinimas: Dėl VšĮ ,,Palangos sportas“ atleidimo nuo universaliosios sporto salės nuomos mokesčių. Pranešėjai: Nijolė Vargonienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto botanikos parko teikiamų atlygintinų paslaugų ir realizuojamos produkcijos kainų nustatymo. Pranešėjai: Rimas Algimantas
lt
en ru