Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2015-04-30
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 2
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl komitetų sudarymo. Pranešėjai: Šarūnas Vaitkus Pavadinimas: Dėl Mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo. Pranešėjai: Šarūnas Vaitkus Pavadinimas: Dėl Mero darbo užmokesčio nustatymo. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Audrutė Keblienė Pavadinimas: Dėl pritarimo VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus vadovo 2014 metų ataskaitai. Pranešėjai: Loreta Birutė Turauskaitė Pavadinimas: Dėl VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl trumpalaikės paskolos 2015 metais paėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl tyliųjų zonų nustatymo Palangos miesto savivaldybės teritorijoje. Pranešėjai: Alina Skaisgiraite(Uktverytė) Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T2-309 papildymo. Pranešėjai: Nijolė Vargonienė Pavadinimas: Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl valstybės finansinės paramos. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo OU Litrada Group filialui. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo K. Geco prekybos įmonei. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Kastyčio g. 38A, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo nustatymo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Šermukšnių g. 10, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl teritorijos prie žemės sklypo Tvenkinių g. 38, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdo pakeitimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į N4 rajoną, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl nuostatų pakeitimo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės atstovo delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Mero pavaduotojo pareiginės algos koeficiento nustatymo. Pranešėjai: Raimondas Andziulis
lt
en ru