Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Interesantų priėmimo laikas ir tvarka

Savivaldybė, reaguodama į ekstremalią padėtį dėl koronaviruso pandemijos pasaulyje, siekia saugiai organizuoti interesantų aptarnavimą.

Nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. įgyvendinant Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 13 d. įsakymą Nr. A1-1291 "Dėl paslaugų teikimo Palangos miesto savivaldybės administracijoje" Palangos miesto savivaldybės administracijoje paslaugos teikiamos kontaktiniu būdu asmenims, atitinkantiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.1.1. papunktyje nurodytus kriterijus (toliau – kriterijai), užtikrinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytas sąlygas.

Asmenims, neatitinkantiems kriterijų, paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu, išskyrus paslaugas, susijusias su laidojimo pašalpos skyrimu, santuokos sudarymo, asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, įtraukimo į apskaitą, administracinių nusižengimų protokolų surašymo, likviduotų juridinių asmenų dokumentų priėmimo klausimais.

Iškilus klausimams prašome kreiptis el. paštu komunikacija@palanga.lt, arba tel. (8 460) 48 705.

lt
en ru