Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2018-07-19
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 42
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-393 pakeitimo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Palangos miesto savivaldybėje aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Sveikatos uostas“. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Sveikatos uostas“. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl pritarimo Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021 metų programai ir jungtinės veiklos sutarties dėl Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021 metų programos įgyvendinimo projektui. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Etikos komisijos sudarymo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl pritarimo susitarimo projektui. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl pritarimo taikos sutarties projektui. Pranešėjai: Vytautas Korsakas Pavadinimas: Dėl bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos Savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iąja rinktine. Pranešėjai: Jūratė Mitkevičiūtė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-52 pakeitimo. Pranešėjai: Jūratė Mitkevičiūtė Pavadinimas: Dėl pritarimo projekto „Malonės būsena“ vykdymui daliniam finansavimui gauti. Pranešėjai: Jolanta Mažrimė (Jokimčiūtė) Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjai: Jolanta Mažrimė (Jokimčiūtė) Pavadinimas: Dėl atstovo delegavimo į regionines kultūros tarybas. Pranešėjai: Jolanta Mažrimė (Jokimčiūtė) Pavadinimas: Dėl Tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T2-159 pakeitimo. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėjai: Virginija Liebienė Pavadinimas: Dėl leidimo rekonstruoti ligoninės pastato patalpas, esančias Klaipėdos pl. 76, Palangoje. Pranešėjai: Virginija Liebienė Pavadinimas: Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centrui. Pranešėjai: Virginija Liebienė Pavadinimas: Dėl leidimo pratęsti 2013 m. rugpjūčio 22 d. savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. 1/F11-17 galiojimo terminą. Pranešėjai: Virginija Liebienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-305 pakeitimo. Pranešėjai: Virginija Liebienė Pavadinimas: Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai. Pranešėjai: Virginija Liebienė Pavadinimas: Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjai: Virginija Liebienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-216 papildymo ir pakeitimo. Pranešėjai: Virginija Liebienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programos patvirtinimo. Pranešėjai: Mindaugas Skritulskas Pavadinimas: Dėl UAB „Palangos renginiai“ pertvarkymo į viešąją įstaigą „Palangos investicijų valdymas“. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo. Pranešėjai: Alina Skaisgiraite(Uktverytė) Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio juose taisyklių patvirtinimo. Pranešėjai: Alina Skaisgiraite(Uktverytė) Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto bendrojo plano koregavimui K4 rajone. Pranešėjai: Rasa Šporienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo plano gamtinio karkaso dalies koregavimo Š1, Š2, Š4, Š5, N6 rajonuose. Pranešėjai: Rasa Šporienė Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti Lietuvos Respublikos Šventosios valstybinio jūrų uosto turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pranešėjai: Virginija Liebienė
© 2019 Palangos miesto savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
lt
en ru