Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2014-01-30
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 39
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl ikimokyklinio ugdymo mokyklų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo 2014 metams. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl bendrojo ugdymo mokyklų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo 2014 metams. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl neformaliojo vaikų švietimo mokyklų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo 2014 metams. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2014-2016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vitalija Šporienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto projekto svarstymo. Pranešėjai: Akvilė Kilijonienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-87 pakeitimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus Palangos kurorto muziejuje patvirtinimo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Jūračio Viktoro Liachovičiaus paskyrimo į Palangos kurorto muziejaus direktoriaus pareigas. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T2-3 pakeitimo. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 pakeitimo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams, nemokamo mokinių maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo. Pranešėjai: Danutė Mikienė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto rinkliavų centro vadovo 2013 metų ataskaitai. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto botanikos parko vadovo 2013 metų ataskaitai. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo atlikti kapitalinio remonto darbus Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame bute L. Vaineikio g. 3-3, Palangoje. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-320 pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lamberta“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-152 pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos įgyvendinimo Palangos miesto savivaldybėje plano patvirtinimo. Pranešėjai: Saulius Simė Pavadinimas: Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo. Pranešėjai: Vytautas Stalmokas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2013 metų veiklos ataskaitos. Pranešėjai: Danas Paluckas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2014 metų veiklos programos patvirtinimo. Pranešėjai: Danas Paluckas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Vytauto g. 38, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Jūros g. 42, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Užkanavės g. 52, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo M. Daujoto g. 1, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypų Būtingės g. 34, 34A, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdų, pobūdžių pakeitimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypų Tvenkinių g. 6, 6A, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir naudojimo būdų, pobūdžių pakeitimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:196 (prie Didžiosios g.), Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl teritorijos prie žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0003:112, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Žvejų g. 1, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Svajūnas Bradūnas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T2-2 pakeitimo. Pranešėjai: Raimondas Andziulis
© 2019 Palangos miesto savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
lt
en ru