Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2017-11-02
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 33
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl pritarimo projekto „Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas tikslinių grupių asmenims Palangos miesto savivaldybėje“ įgyvendinimui Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-4 pakeitimo Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo projekto „Sporto aikštelės – riedučių, riedlenčių ir BMX dviračių parko – įrengimas“ įgyvendinimui Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų strateginio bei metinio veiklos planų įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangiškio kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Šarūnas Vaitkus Pavadinimas: Dėl Palangos kultūros ir jaunimo centro teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-16 pakeitimo Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl pritarimo prisijungimui prie pasaulinio tinklo „Merai už Taiką“ Pranešėjai: Jūratė Mitkevičiūtė Pavadinimas: Dėl lengvatos suteikimo Palangos balandininkų klubui Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos sporto centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo ir sporto bazių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-393 pakeitimo Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl žemės mokesčio tarifų 2018 metams nustatymo Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų asmenims, įsigyjantiems 2018 metams verslo liudijimus vykdomai veiklai, nustatymo ir patvirtinimo Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti ilgalaikį ir trumpalaikį valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo įstaigoms Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise UAB „Palangos šilumos tinklai“ Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl teritorijos prie pastatų Medvalakio g. 49, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo Pranešėjai: Vytautas Indreika Pavadinimas: Dėl darnaus judumo Palangos mieste plano patvirtinimo Pranešėjai: Vytautas Indreika
© 2019 Palangos miesto savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
lt
en ru