Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2017-07-27
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 30
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-149 pakeitimo Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės kontrolieriaus, Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Palangos miesto savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo ir Palangos miesto savivaldybės institucijų ar įstaigų valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijų narių tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl pritarimo projekto „Klaipėdos regiono turizmo infrastruktūros sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ paraiškos teikimui Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-4 pakeitimo Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių pakeitimo Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pareigybių aprašymų patvirtinimo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklų direktorių pareigybių aprašymų patvirtinimo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl lengvatos suteikimo VšĮ futbolo klubui „Gintaras“ Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės neformaliojo ugdymo mokyklų direktorių pareigybių aprašymų patvirtinimo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-94 1 punkto pakeitimo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos kultūros ir jaunimo centrui Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Palangos švietimo pagalbos tarnybai Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl aikštelės, esančios Topolių g. 4, Palangoje, perėmimo ir perdavimo Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl memorandumo „Dėl prevencijos vykdymo bei pagalbos teikimo organizuojant žmonių gelbėjimą Baltijos jūros paplūdimiuose“ Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 2501/0003:176, (prie Kregždžių g.), Palangoje Pranešėjai: Vytautas Indreika Pavadinimas: Dėl bendradarbiavimo sutarties Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti pastato, esančio Grafų Tiškevičių al. 1, Palangoje, dalį. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas
© 2019 Palangos miesto savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
lt
en ru