Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2017-11-30
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 11
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Palangos šilumos tinklai“. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl leidimo sudaryti koncesijos sutartį Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo Jungtinės veiklos sutarties projektui Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano metmenų patvirtinimo Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-305 pakeitimo Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl patalpos perdavimo panaudos pagrindais Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centrui Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir Palangos miesto viešųjų kapinių lankymo tvarkos aprašo patvirtinimo Pranešėjai: Snieguolė Saltonienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T2-159 pakeitimo Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2018-2020 metų ikimokyklinio ugdymo programai Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2018-2020 metų ikimokyklinio ugdymo programai Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ 2018-2020 metų ikimokyklinio ugdymo programoms Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ 2018-2020 metų ikimokyklinio ugdymo programai Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ 2018-2020 metų ikimokyklinio ugdymo programai Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ 2018-2020 metų ikimokyklinio ugdymo programai Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-51 1.3 punkto papildymo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T2-202 1 punkto pakeitimo Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Valdybos 1996 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. 334 1.2 punkto pakeitimo Pranešėjai: Vytautas Indreika Pavadinimas: Dėl teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į N6 rajoną, detaliojo plano patvirtinimo Pranešėjai: Vytautas Indreika Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Lietaus g. 9, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo Pranešėjai: Vytautas Indreika
© 2019 Palangos miesto savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
lt
en ru