lt
en ru

Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GARSO ĮRAŠYMĄ

Informuojame, kad tinkamo posėdžio eigos fiksavimo ir atsekamumo tikslu bus daromas garso įrašas. Duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslą ir priemones, yra Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, adresas Vytauto g. 112, Palanga. Garso įrašas bus saugomas 4 metus. Įrašas daromas teisės akto pagrindu. Jūs turite teisę būti informuotas apie duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar kitais asmens duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@palanga.lt.

EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2020 M. LIEPOS 7 D. 10 VAL. KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KABINETE, VYTAUTO G. 112, PALANGOJE, DARBOTVARKĖ

 1. Sprendimo ,,Dėl Tarybos 2019 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T2-155 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 2. Sprendimo ,,Dėl Tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-19 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 3. Sprendimo ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 4. Sprendimo ,,Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise“ projektas. Pranešėja – Alma Mockevičienė.
 5. Sprendimo ,,Dėl mokinių priėmimo į Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 6. Sprendimo ,,Dėl Tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-75 pripažinimo netekusiu galios“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 7. Sprendimo ,,Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-13 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Renata Jucienė.
 8. Sprendimo ,,Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 2501/0033:356 Palangoje“ projektas. Pranešėjas – Vytautas Indreika.

Komiteto pirmininko pavaduotoja                                                          Elena Kuznecova

 

TURIZMO, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2020 M. LIEPOS 7 D. 13 VAL. NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

 1. Sprendimo ,,Dėl Tarybos 2019 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T2-155 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 2. Sprendimo ,,Dėl Tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-19 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 3. Sprendimo ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė.
 4. Sprendimo ,,Dėl Tarybos 2018 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. T2-146 pripažinimo netekusiu galios“ projektas. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė.

Komiteto pirmininkas                                                                           Saulius Simė

 

STATYBOS IR MIESTO ŪKIO KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2020 M. LIEPOS 7 D. 15 VAL. KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KABINETE, VYTAUTO G. 112, PALANGOJE, DARBOTVARKĖ

 1. Sprendimo „Dėl Tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-19 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 2. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė.
 3. Sprendimo „Dėl Tarybos 2018 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. T2-146 pripažinimo netekusiu galios“ projektas. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė.
 4. Sprendimo „Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. 2501/0033:356 Palangoje“ projektas. Pranešėjas – Vytautas Indreika.

Komiteto pirmininkas                                                                          Dainius Želvys

 

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2020 M. LIEPOS 8 D. 13 VAL. NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

 1. Sprendimo ,,Dėl Tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-19 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 2. Sprendimo ,,Dėl mokinių priėmimo į Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 3. Sprendimo ,,Dėl Tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-75 pripažinimo netekusiu galios“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 4. Sprendimo ,,Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-13 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Renata Jucienė.

Komiteto pirmininkė                                                                           Ilona Pociuvienė

 

Informacija atnaujinta 2020-07-02 14:49
lt
en ru