lt
en ru

Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GARSO ĮRAŠYMĄ

Informuojame, kad tinkamo posėdžio eigos fiksavimo ir atsekamumo tikslu bus daromas garso įrašas. Duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslą ir priemones, yra Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, adresas Vytauto g. 112, Palanga. Garso įrašas bus saugomas 4 metus. Įrašas daromas teisės akto pagrindu. Jūs turite teisę būti informuotas apie duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar kitais asmens duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@palanga.lt.

 


STATYBOS IR MIESTO ŪKIO KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO

2020 M. SAUSIO 27 D. 16 VAL. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETŲ KABINETE, VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 

 1. Sprendimo ,,Dėl pretendento į Palangos miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigas pasirinkimo“ projektas. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
 2. Sprendimo ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 m. veiklos programos tvirtinimo“ projektas.
 3. Sprendimo ,,Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-95 pakeitimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 4. Sprendimo „Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 5. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė- Urbonienė.

Komiteto pirmininkas                                                                          Dainius Želvys

 

EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2020 M. SAUSIO 28 D. 11 VAL. 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KABINETE, VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 

 1. Dėl pretendento į Palangos miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigas pasirinkimo. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
 2. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 m. biudžeto projekto svarstymo. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 3. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 m. veiklos programos tvirtinimo. Pranešėja – Elena Kuznecova.
 4. Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo. Pranešėja – Laima Valužienė.
 5. Dėl Palangos miesto savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
 6. Dėl Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
 7. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-116 pakeitimo. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
 8. Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo. Pranešėja – Renata Jucienė.
 9. Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-95 pakeitimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 10. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T2-159 pakeitimo. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
 11. Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 pakeitimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 12. Dėl Palangos miesto etninės kultūros plėtros 2020–2023 m. programos patvirtinimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 13. Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos ir biudžetinių kultūros įstaigų 2020 m. renginių sąrašų patvirtinimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 14. Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės dalyvavimui projekte ,,Kultūra, kūrybinė ekonomika ir vietos vystymasis“. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 15. Dėl Palangos grąžinimo Lietuvai šimtmečio minėjimo 2021 m. programos patvirtinimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 16. Dėl prisijungimo prie papildomo susitarimo prie memorandumo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 17. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė- Urbonienė.
 18. Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Palangos kultūros ir jaunimo centrui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 19. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 20. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise UAB ,,Palangos vandenys“. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

Komiteto pirmininkas                                                         Mindaugas Skritulskas

 

KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2020 M. SAUSIO 29 D. 11 VAL. TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KABINETE, VYTAUTO 112, DARBOTVARKĖ

 

 1. Sprendimo ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 m. veiklos programos tvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Elena Kuznecova.
 2. Dėl Palangos miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. programos sąmatos, išlaidų prekėms ir paslaugoms bei ilgalaikiam materialiniam ir nematerialiniam turtui įsigyti projekto.

Pirmininkė                                                                                         Elena Kuznecova

 

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2020 M. SAUSIO 27 D. 13 VAL. TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KABINETE, VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 

 1. Sprendimo ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 m. veiklos programos tvirtinimo“ projektas.
 2. Sprendimo ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 3. Sprendimo ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė- Urbonienė.
 4. Sprendimo ,,Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Palangos kultūros ir jaunimo centrui“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 5. Sprendimo ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T2-159 pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
 6. Sprendimo ,,Dėl pretendento į Palangos miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigas pasirinkimo“ projektas. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
 7. Sprendimo ,,Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 8. Sprendimo ,,Dėl Palangos miesto etninės kultūros plėtros 2020–2023 m. programos patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 9. Sprendimo ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos ir biudžetinių kultūros įstaigų 2020 m. renginių sąrašų patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 10. Sprendimo ,,Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės dalyvavimui projekte ,,Kultūra, kūrybinė ekonomika ir vietos vystymasis“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 11. Sprendimo ,,Dėl Palangos grąžinimo Lietuvai šimtmečio minėjimo 2021 m. programos patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 12. Sprendimo ,,Dėl prisijungimo prie papildomo susitarimo prie memorandumo“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.

Komiteto pirmininkė                                                                           Ilona Pociuvienė

 

TURIZMO, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2020 M. SAUSIO 29 D. 15 VAL. TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KABINETE, VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 1. Sprendimo ,,Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Renata Jucienė.
 2. Sprendimo ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė- Urbonienė.
 3. Sprendimo ,,Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 4. Sprendimo ,,Dėl pretendento į Palangos miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigas pasirinkimo“ projektas. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
 5. Sprendimo ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T2-159 pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.

Komiteto pirmininkas                                                                           Saulius Simė

Informacija atnaujinta 2020-01-27 07:52
© 2019 Palangos savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"