Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GARSO ĮRAŠYMĄ

Informuojame, kad tinkamo posėdžio eigos fiksavimo ir atsekamumo tikslu bus daromas garso įrašas. Duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslą ir priemones, yra Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, adresas Vytauto g. 112, Palanga. Garso įrašas bus saugomas 4 metus. Įrašas daromas teisės akto pagrindu. Jūs turite teisę būti informuotas apie duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar kitais asmens duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@palanga.lt.

 


ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2019 M. GRUODŽIO 16 D. 13 VAL. TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KABINETE, VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 

  1. Sprendimo ,,Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
  2. Sprendimo ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano metmenų patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
  3. Sprendimo ,,Dėl 2020 m. Palangos miesto savivaldybę reprezentuojančių aukšto meistriškumo sporto komandų sąrašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
  4. Sprendimo ,,Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties nutraukimui“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
  5. Sprendimo ,,Dėl 2020–2022 metų reprezentacinių Palangos miesto renginių sąrašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
  6. Sprendimo ,,Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-71 pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.

 

Komiteto pirmininkė                                                                                                                        Ilona Pociuvienė

 

STATYBOS IR MIESTO ŪKIO KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO2019 M. GRUODŽIO 16 D. 15 VAL. 30 MIN. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETŲ KABINETE, VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 

1. Sprendimo „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB ,,Sveikatos uostas“ projektas. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.

2. Sprendimo „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.

3. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano metmenų patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.

4.Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso būdu ir be konkurso organizavimo tvarkos ir nuompinigių dydžio skaičiavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

5. Sprendimo „Dėl Tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-74 papildymo ir pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

 

Komiteto pirmininkas                                                                          Dainius Želvys

 

Informacija atnaujinta 2019-12-13 12:33
© 2019 Palangos savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"