Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2020 m. jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų atrankos konkursą

2020-02-21

Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų veiklos kryptys finansuojamos prioritetine tvarka. Prioritetas bus teikiamas projektams, kurie:

  1. skatina jaunimo sveiką gyvenseną ir stiprina sveikatą;
  2. ugdo ekologinį sąmoningumą ir skatina aplinkai draugišką gyvenimo būdą;
  3. stiprina emocinę ir psichinę sveikatą;
  4. kuria ir populiarina draugiško jaunimui Palangos miesto įvaizdį didindami viešųjų miesto erdvių patrauklumą;
  5. skatina jauno žmogaus saviraišką verslumo ir inovatyvumo kontekste.

Projektus konkursui gali teikti jaunimo ar su jaunimu dirbančios nevyriausybinės organizacijos, kurios registruotos Palangos miesto savivaldybėje; neformalios jaunimo grupės, turinčios bendradarbiavimo sutartį su nevyriausybine organizacija arba juridiniais asmeninis (registruotais Palangos miesto savivaldybėje); Savivaldybėje neregistruoti, tačiau jos teritorijoje (Palangos miesto) veiklą vykdantys respublikinių organizacijų padaliniai / skyriai.

Projekto paraiška iki 2020 m. kovo 26 d. pateikiama Savivaldybės administracijai adresu: Vytauto g. 112, 00153 Palanga (paštu registruotu laišku, įteikiama per pašto kurjerį arba įteikiama projekto teikėjo ar jo įgalioto asmens). Projekto paraiška teikiama užklijuotame voke, ant voko turi būti užrašytas Projekto konkurso pavadinimas, teikėjas, jo adresas. Jeigu paraiška pateikiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė negu 2020 m. kovo 26 d.

Reikalavimus projektų paraiškoms, finansuojamas projektų vykdymo išlaidas, projektų vertinimą, įgyvendinimo kontrolę ir atskaitomybę reglamentuoja Palangos miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašas, patvirtintas 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. T2-264.

Konkurso dokumentus rasite Palangos miesto savivaldybės interneto puslapyje adresu www.palanga.lt. Telefonas pasiteirauti (8 460) 48 557.

 

Konkurso nuostatai

Paraiškos forma

 

Informacija atnaujinta 2020-02-21 08:05
© 2019 Palangos savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"