Ieškoti

Iš viso rezultatų:

KEMPINGAS KONCESIJA

Palangos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad projekto "Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas" Koncesijos konkursas laikomas pasibaigusiu Dalyviui atsisakius dalyvauti tolesniame derybų procese.

Palangos miesto savivaldybės administracija, įm. kodas 125196077, skelbia projekto ,,Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje, įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas“ Koncesijos konkurso Dalyvių sąrašą Išsamaus pasiūlymo ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka:

  1. AB „Rigista“, įm. kodas 202546677 – 76 balai;
  2. UAB „NRT Service“, įm. kodas 302822549 – 56,16 balai.

Atsakymas tiekėjams 2016-05-26
Atsakymas tiekėjams 2016-05-25

Palangos miesto savivaldybės administracija, įm. kodas 125196077, skelbia 2016 m. kovo 16 d. „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 20 ir interneto svetainėje www.palanga.lt skiltyje „Veikla/Koncesijų konkursai/Koncesininko atrankos viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projekto ,,Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas“ konkursas“ dalyvių, kurie atitinka išankstinės atrankos reikalavimus, abėcėlinį sąrašą:

  1. UAB „NRT Service“ (kodas 302822549)
  2. UAB „Rigista“ (kodas 302546677)

Kviečiame šiuos dalyvius pateikti išsamius pasiūlymus iki 2016 m. gegužės 30 d. 16.00 val. užklijuotame voke adresu Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, 214 kab., darbo dienomis nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – 8.00–17.00 val., penktadienį – 8.00–15.45 val. Ant voko turi būti užrašytas suteikiančiosios institucijos pavadinimas, adresas, konkurso pavadinimas, konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki išsamių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos 2016-05-30 16.00 val.

Palangos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad 2016-04-08 11 val. organizuojama Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje apžiūra. Visus, norinčius dalyvauti, prašome iš anksto registruotis telefonu Nr.: (8 460) 48125 arba elektroniniu paštu turizmas@palanga.lt.

Palangos miesto savivaldybės administracija, įm. kodas 125196077, informuoja, kad 2016-03-31 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-96 pakeistos 2016-03-16 leidinio "Valstybės žinios" priede "Informaciniai pranešimai" Nr. 20 paskelbto projekto ,,Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje, įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas“ koncesininko atrankos konkurso sąlygos ir sutartis.

Atnaujintos projekto ,,Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje, įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas“ koncesininko atrankos konkurso sąlygos. (word formatas)

Atnaujinta projekto ,,Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje, įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas“ koncesininko atrankos konkurso sutartis. (word formatas)


Palangos miesto savivaldybės administracija, įm. kodas 125196077, informuoja, kad 2016-03-16 leidinio „Valstybės žinios“ priede ,,Informaciniai pranešimai“ Nr. 20 ir Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt skiltyje „Veikla/Koncesijų konkursai“ paskelbto projekto ,,Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje, įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas“ koncesininko atrankos konkurso dalyvių išankstinių paraiškų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2016-04-28 10 val.

Skelbiamas Koncesininko atrankos viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projekto ,,Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas“ konkursas:

1. SUTEIKIANČIOJI INSTITUCIJA, ADRESAS, KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Suteikiančiosios institucijos pavadinimas, kodas: Palangos miesto savivaldybės administracija, 125196077.
Adresas, pašto kodas: Vytauto g. 112, Palanga 00153.
Kontaktiniai duomenys pasiteiravimui: turizmas@palanga.lt; (8 460) 48125

2. TRUMPAS KONCESIJOS KONKURSO APRAŠYMAS:

2.1. Konkurso pavadinimas: Koncesininko atrankos viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projekto ,,Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas“ konkursas.

2.1.1.  Koncesijos objektas, pagrindinės koncesijos suteikimo sąlygos: Palangos miesto savivaldybės administracija 15 metų (su galimybe pratęsti dar 5 metus, jeigu koncesininkas įvykdė numatytus įsipareigojimus bei per paskutinius 5 metus Koncesininkui nebuvo taikytos Baudavimo mechanizme numatytos sankcijos ir investicijų atsiperkamumas nepasiekė Financiniame veiklos modelyje nustatyto dydžio) koncesijos sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka suteiks konkurso laimėtojui koncesiją, t.y. teisę valdyti ir naudoti Kempingą Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje (žemės sklypas Klaipėdos pl. 33I, Palangoje, kurio bendras plotas 46 041 kv.m., jame esantys pastatai, statiniai bei inžineriniai tinklai) su sąlyga, jog į šį objektą per nustatytą terminą bus investuotos atitinkamos piniginės lėšos, o už tai privačiam partneriui (koncesininkui) bus leista sukurtoje infrastruktūroje užsiimti ūkine-komercine veikla bei gauti iš jos pajamas. Suteikiančioji institucija atlyginimo koncesininkui nemokės. Koncesininkas sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis privalės ne ilgiau kaip per 7 metus investuoti į objektą įgyvendinant techniniame projekte numatytą III-ąjį kempingo statybos etapą, kurio metu būtų sutvarkytas 7700 kv.m. sklypas, apželdinta 4751 kv.m. ploto teritorija, įrengta 12 namelių nakvynei ir poilsiui bei 2 VIP nameliai nakvynei ir poilsiui, 1 pavėsinė su židiniu, 1 vaikų žaidimų aikštelė, 1 krepšinio aikštelė, 1 tinklinio aikštelė, sukurti 14 darbo vietų (7 vyrai ir 7 moterys) pagal neterminuotas darbo sutartis bei pritraukti ne mažiau kaip 15 000 turistų per tris metus (ne mažiau kaip 5 000 turistų per metus) ir teikti objekte finansinį veiklos modelį ir gerą verslo praktiką atitinkančias viešąsias turizmo paslaugas.

Už perduotą turtą koncesininkas moka sutartyje įvardintus nuomos ir kitus įstatymais numatytus mokesčius. Pasibaigus sutarties terminui koncesijos sutarties galiojimo laiku sukurtas turtas ir koncesijos laikotarpiu koncesininkui perduotas turtas turi būti perduotas (grąžintas) suteikiančiajai institucijai ar jos iš anksto raštu nurodytam kitam subjektui.

Koncesininkas turi pradėti teikti paslaugas įsigaliojus sutarčiai ne vėliau nei nuo 2016 m. gegužės 1 d.

3. KONKURSO VYKDYMO PROCEDŪRA:

3.1. Konkursą organizuoja ir vykdo Suteikiančiosios institucijos sudaryta komisija pagal konkurso sąlygas šiais etapais:

3.1.1. Konkurso sąlygų paskelbimas ir paraiškų priėmimas;

3.1.2. Išankstinės atrankos atlikimas;

3.1.3. Pranešimas apie išankstinės atrankos rezultatus, kvietimas pateikti Išsamų pasiūlymą;

3.1.4. Galutinis terminas pateikti išsamų pasiūlymą;

3.1.5. Išsamių pasiūlymų vertinimas, pranešimas apie vertinimo rezultatus bei kviečiamą (-us) derėtis dalyvį (-ius);

3.1.6. Derybos;

3.1.7. Koncesijos sutarties sudarymas;

3.1.8. Paskelbimas apie koncesijos sutarties sudarymą.

3.2. Koncesijos konkurso sąlygos, jų paaiškinimai, patikslinimai skelbiami suteikiančiosios institucijos tinklapyje www.palanga.lt skiltyje ,,Veikla/ Koncesijų konkursai“.

3.3. Konkurso dalyvių paraiškų pateikimo terminas – 2016-04-06 10 val. Paraiškos pateikimo adresu Vytauto g. 112, Palanga, Palangos miesto savivaldybės administracija, 214 kab.

Kontaktinis asmuo: Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Inga Juozapaitienė, tel. (8 460) 48125, el.paštas: turizmas@palanga.lt

Konkurso sąlygos 2016-03-16         

Koncesijos sutartis 2016-03-16

Atsakymas tiekėjams 2016-01-18

Atsakymas tiekėjams 2016-01-12 

Palangos miesto savivaldybės administracija, įm. kodas 125196077, skelbia 2015 m. lapkričio 18 d. ,,Valstybės žinios“ priede ,,Informaciniai pranešimai“ Nr. 91 ir interneto svetainėje www.palanga.lt (skiltyje Veikla/Koncesijų konkursai/Koncesininko atrankos viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projekto ,,Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas“ konkursas) paskelbto Koncesijos konkurso dalyvių, kurie atitinka išankstinės atrankos reikalavimus, abėcėlinį sąrašą:

1. UAB ,,Ardma“ (kodas 301142824).

Kviečiame šį dalyvį pateikti išsamų pasiūlymą iki 2016 m. sausio 22 d. 14 val. užklijuotame voke adresu Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, 214 kab., darbo dienomis nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – 8.00-17.00 val., penktadienį – 8.00-15.45 val. Ant voko turi būti užrašytas suteikiančiosios institucijos pavadinimas, adresas, konkurso pavadinimas, konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas ,,Neatplėšti iki išsamių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos 2016-01-22 14.00 val."

Skelbiamas Koncesininko atrankos viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projekto ,,Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas" konkursas (preliminarių pasiūlymų pateikimo terminas 2015-12-21 10 val., 214 kabinetas):

1. Koncesininko atrankos viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projekto ,,Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas" konkurso sąlygos

2. Koncesijos sutarties projektas

Palangos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad 2015-10-09 leidinyje ,,Informaciniai pranešimai" Nr. 80 paskelbtas koncesininko atrankos viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projekto ,,Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje, įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas" konkursas laikomas pasibaigusiu, nes per nustatytą terminą nepateikta nė viena paraiška/pasiūlymas.

2015-10-09 pakartotinai paskelbtas Koncesininko atrankos viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projekto ,,Kempingo Nemisretoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas" konkursas:

Koncesininko atrankos viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projekto ,,Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas" konkurso sąlygos

Atsakymai tiekėjams 2015-10-13

Skelbiamas Koncesininko atrankos viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projekto ,,Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas“ konkursas:

1. SUTEIKIANČIOJI INSTITUCIJA, ADRESAS, KONTAKTINIAI DUOMENYS:

1.1. Suteikiančiosios institucijos pavadinimas, kodas: Palangos miesto savivaldybės administracija, 125196077.

1.2. Adresas, pašto kodas: Vytauto g. 112, Palanga 00153.

1.3. Kontaktiniai duomenys pasiteiravimui: turizmas@palanga.lt; (8 460) 48125

2. TRUMPAS KONCESIJOS KONKURSO APRAŠYMAS:

2.1. Konkurso pavadinimas: Koncesininko atrankos viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projekto ,,Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas“ konkursas.

2.1.1.  Koncesijos objektas, pagrindinės koncesijos suteikimo sąlygos: Palangos miesto savivaldybės administracija 15 metų (su galimybe pratęsti dar 5 metus, jeigu koncesininkas įvykdė numatytus įsipareigojimus bei per paskutinius 5 metus Koncesininkui nebuvo taikytos Baudavimo mechanizme numatytos sankcijos ir investicijų atsiperkamumas nepasiekė Financiniame veiklos modelyje nustatyto dydžio) koncesijos sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka suteiks konkurso laimėtojui koncesiją, t.y. teisę valdyti ir naudoti Kempingą Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje (žemės sklypas Klaipėdos pl. 33I, Palangoje, kurio bendras plotas 46 041 kv.m., jame esantys pastatai, statiniai bei inžineriniai tinklai) su sąlyga, jog į šį objektą per nustatytą terminą bus investuotos atitinkamos piniginės lėšos, o už tai privačiam partneriui (koncesininkui) bus leista sukurtoje infrastruktūroje užsiimti ūkine-komercine veikla bei gauti iš jos pajamas. Suteikiančioji institucija atlyginimo koncesininkui nemokės. Koncesininkas sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis privalės ne ilgiau kaip per 7 metus investuoti į objektą įgyvendinant techniniame projekte numatytą III-ąjį kempingo statybos etapą, kurio metu būtų sutvarkytas 7700 kv.m. sklypas, apželdinta 4751 kv.m. ploto teritorija, įrengta 12 namelių nakvynei ir poilsiui bei 2 VIP nameliai nakvynei ir poilsiui, 1 pavėsinė su židiniu, 1 vaikų žaidimų aikštelė, 1 krepšinio aikštelė, 1 tinklinio aikštelė, sukurti 14 darbo vietų (7 vyrai ir 7 moterys) pagal neterminuotas darbo sutartis bei pritraukti ne mažiau kaip 15 000 turistų per tris metus (ne mažiau kaip 5 000 turistų per metus) ir teikti objekte finansinį veiklos modelį ir gerą verslo praktiką atitinkančias viešąsias turizmo paslaugas.

Už perduotą turtą koncesininkas moka sutartyje įvardintus nuomos ir kitus įstatymais numatytus mokesčius. Pasibaigus sutarties terminui koncesijos sutarties galiojimo laiku sukurtas turtas ir koncesijos laikotarpiu koncesininkui perduotas turtas turi būti perduotas (grąžintas) suteikiančiajai institucijai ar jos iš anksto raštu nurodytam kitam subjektui.

Koncesininkas turi pradėti teikti paslaugas įsigaliojus sutarčiai ne vėliau nei nuo 2016 m. gegužės 1 d.

3. KONKURSO VYKDYMO PROCEDŪRA:

3.1. Konkursą organizuoja ir vykdo Suteikiančiosios institucijos sudaryta komisija pagal konkurso sąlygas šiais etapais:

3.1.1. Konkurso sąlygų paskelbimas ir paraiškų priėmimas;

3.1.2. Išankstinės atrankos atlikimas;

3.1.3. Pranešimas apie išankstinės atrankos rezultatus, kvietimas pateikti Išsamų pasiūlymą;

3.1.4. Galutinis terminas pateikti išsamų pasiūlymą;

3.1.5. Išsamių pasiūlymų vertinimas, pranešimas apie vertinimo rezultatus bei kviečiamą (-us) derėtis dalyvį (-ius);

3.1.6. Derybos;

3.1.7. Koncesijos sutarties sudarymas;

3.1.8. Paskelbimas apie koncesijos sutarties sudarymą.

3.2. Koncesijos konkurso sąlygos, jų paaiškinimai, patikslinimai skelbiami suteikiančiosios institucijos tinklapyje www.palanga.lt skiltyje ,,Veikla/ Koncesijų konkursai“.

3.3. Konkurso dalyvių paraiškų pateikimo terminas – 2015-11-09 10 val. Paraiškos pateikimo adresu Vytauto g. 112, Palanga, Palangos miesto savivaldybės administracija, 214 kab.

Kontaktinis asmuo: Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Inga Juozapaitienė, tel. (8 460) 48125, el.paštas: turizmas@palanga.lt.

Koncesininko atrankos viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projekto ,,Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas" konkursas:

  1. Koncesininko atrankos viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projekto ,,Kempingo Nemirsetoje, Klaipėdos pl. 33I, Palangoje įrengimas, valdymas ir paslaugų teikimas" konkurso sąlygos
  2. Koncesijos sutarties projektas
Informacija atnaujinta 2019-10-08 11:31
© 2019 Palangos miesto savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
lt
en ru