English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2019 m. lapkričio 17 d., sekmadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Renginiai
Administracinių paslaugų aprašai

 
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius:

Adreso ir numerio suteikimo, pakeitimo arba panaikinimo žemės sklypų objektams (pastatams ar jų kompleksams), patalpoms (butams) bei pavadinimų suteikimo gatvėms ir aikštėms administracinė paslauga;

Prašymo forma dėl adresu suteikimo

Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo administracinė paslauga;

Prašymo išduoti specialiuosius reikalavimus ir žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenų forma

Planavimo sąlygų sąvado išdavimo detaliojo plano dokumentui rengti administracinė paslauga (teritorijų planavimo dokumentams, pradėtiems rengti iki 2014 m. sausio 1 d.);
 
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo administracinė paslauga
(tik susitarimai dėl galiojančių sutarčių pakeitimo pasikeitus žemės sklypo savininkui,teritorijų planavimo dokumentams, pradėtiems rengti iki 2014 m. sausio 1 d.);
 
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo administracinė paslauga;
 
Sąlygų išdavimo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento rengimui administracinė paslauga;
 
Detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (rašytinis pritarimas) administracinė paslauga;
 
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumento derinimo ir/ar pritarimo detaliojo plano koregavimui techninio projekto rengimo metu Teritorijų planavimo komisijoje administracinė paslauga;

Prašymo forma derinti Teritorijų planavimo komisijoje

Prašymo forma derinti Teritorijų planavimo komisijoje techninio projekto rengimo metu

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo administracinė paslauga;
 
Parengto teritorijų planavimo dokumento registravimo teritorijų planavimo registre administracinė paslauga;

Prašymo forma dėl parengto teritorijų planavimo dokumento registravimo Teritorijų planavimo dokumentų registre 

Pritarimo projektiniams pasiūlymams administracinė paslauga;
 
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo administracinė paslauga;

Prašymo forma dėl  žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo

Žemės sklypų planų, topografinių planų derinimo administracinė paslauga;
 
Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo administracinė paslauga;
 
Žemės sklypo vertės paskaičiavimo administracinė paslauga;
 
Išorinės reklamos projektų derinimo administracinė paslauga;
 
Laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių bei kioskų, laikinų, nesudėtingų statinių Palangos miesto viešosiose vietose projektų derinimo administracinė paslauga.

 
 
Bendrasis skyrius:
 
 
 

Prašymo forma dėl pareiškėjo dokumentų kopijų, saugojamų Palangos miesto savivaldybėje, išdavimo  

Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolimesniam saugojimui išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas 

Prašymo forma dėl pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolimesniam saugojimui išdavimo

Pažymų, patvirtinančių darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį, išdavimo (iš likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentų) administracinės paslaugos teikimo aprašymas

Prašymo forma  dėl pažymų, patvirtinančių darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį, išdavimo (iš likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentų)

 

Prašymo forma dėl pažymų, patvirtinančių darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį, išdavimo (iš Palangos miesto savivaldybės veiklos dokumentų)

Savivaldybės veiklos dokumentų kopijų ir išrašų išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

Prašymo forma dėl Savivaldybės veiklos dokumentų kopijų ir išrašų išdavimo

Biudžeto skyrius:
 
 
 
 
 
 
 
Civilinės metrikacijos skyrius:
 
  1. Gimimo registravimas 
 2. Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

 . Tėvystės pripažinimo, tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo registravimas

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/tevystes-pripazinimo-tevystes-motinystes-nustatymo-ir-nugincijimo-registravimas-77;6878.html 


  4. Įvaikinimo registravimas

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/ivaikinimo-registravimas-77;13830.html

 

  5. Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/prasymo-sudaryti-santuoka-priemimas-ir-santuokos-registravimas-77;13827.html


  6. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/baznycios-konfesiju-nustatyta-tvarka-sudarytos-santuokos-itraukimas-i-apskaita-77;13831.html

 

  7. Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/uzsienio-valstybeje-iregistruotos-santuokos-itraukimas-i-apskaita-77;5775.html


  8. Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymos-patvirtinancios-kliuciu-sudaryti-santuoka-nebuvima-isdavimas-77;13821.html

 

 9. Santuokos nutraukimo registravimas

  https://www.lietuva.gov.lt/lt/santuokos-nutraukimo-registravimas-77;13813.html

   

 10. Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą


 

 11. Asmens mirties registravimas

 

 12. Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą


 13. Leidimo laidoti išdavimas

 14.  Civilinės būklės akto įrašo keitimas, taisymas, pildymas

 15. Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas

 16. Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/civilines-bukles-akto-iraso-anuliavimas-77;13815.html


 17. Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/civilines-bukles-akto-iraso-kopijos-nuoraso-israso-isdavimas-77;13829.html


 18. Asmens vardo ir pavardės keitimas

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/asmens-vardo-ir-pavardes-keitimas--77;13811.html


 19. Gyvenamosios vietos deklaravimas Lietuvos Respublikos piliečiui gimus, pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar    atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/gyvenamosios-vietos-deklaravimas-lietuvos-pilieciui-gimus-pakeitus-gyvenamaja-vieta-lietuvos-respublikoje-ar-atvykus-gyventi-i-lietuvos-respublika-77;13825.html


 20. Gyvenamosios vietos deklaravimas asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui 

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/gyvenamosios-vietos-deklaravimas-asmeniui-isvykstant-is-lietuvos-respublikos-ilgesniam-nei-sesiu-menesiu-laikotarpiui-77;13823.html


 21. Asmenų įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

 22. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas

 23. Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

 24. Pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas


Juridinis ir personalo skyrius:

Pirminė teisinė pagalba
https://www.lietuva.gov.lt/lt/pirmine-teisine-pagalba-77;2378.html 
 


 
Kultūros skyrius:
 
Kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo akto išdavimas


 
 
Rinkliavų skyrius: 
 
 2. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikato išdavimas

 3. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas

 http://www.lietuva.gov.lt/lt/licencijos-verstis-mazmenine-prekyba-alkoholiniais-gerimais-papildymas-77;12917.html
 

 4. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas


  5. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu išdavimas
  6. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
  7. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymas

 8. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymo panaikinimas


 9. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas


 http://www.lietuva.gov.lt/lt/licencijos-verstis-mazmenine-prekyba-alkoholiniais-gerimais-galiojimo-panaikinimas-77;12887.html

10. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas


 http://www.lietuva.gov.lt/lt/licencijos-verstis-mazmenine-prekyba-tabako-gaminiais-isdavimas-77;12937.html
 
 11. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas

 

 12. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas


 http://www.lietuva.gov.lt/lt/licenciju-verstis-mazmenine-prekyba-tabako-gaminiais-dublikatu-isdavimas-77;12943.html
 

 13. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas 14. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas


 15. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas


 http://www.lietuva.gov.lt/lt/licencijos-verstis-mazmenine-prekyba-tabako-gaminiais-galiojimo-panaikinimas-77;12951.html
 
 16. Leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas


 17. Leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose dublikato išdavimas 


 18Leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose galiojimo panaikinimas

 19. Leidimo įrengti išorinę reklamą Palangos miesto savivaldybės teritorijoje išdavimas

 20. Leidimo vykdyti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas 21. Leidimo vykdyti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje pratęsimas


 23. Leidimo važiuoti Palangos miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabarite ir/ ar sunkiasvore transporto priemone (jų junginiais) išdavimas 24. Leidimo organizuoti renginius Palangos miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimas


 http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-organizuoti-renginius-palangos-mieto-savivaldybei-priklausanciose-ar-valdytojo-teise-valdomose-viesojo-naudojimo-teritorijose-isdavimas-77;12975.html

 25. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas


 http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-vezti-keleivius-lengvaisiais-automobiliais-taksi-isdavimas-77;12948.html

 26. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi dublikato išdavimas


 http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-vezti-keleivius-lengvaisiais-automobiliais-taksi-dublikato-isdavimas--77;12946.html

 27. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi patikslinimas


 http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-vezti-keleivius-lengvaisiais-automobiliais-taksi-patikslinimas-77;12947.html


 29. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi sustabdymo panaikinimas


 http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-vezti-keleivius-lengvaisiais-automobiliais-taksi-galiojimo-sustabdymo-panaikinimas-77;12953.html

 30. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo panaikinimas 31. Leidimo vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais išdavimas


 32. Leidimo vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais sustabdymas


  33. Leidimo vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais panaikinimas


 34. Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas  35. Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas

 36. Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis dublikato išdavimas


 http://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-verstis-didmenine-ir-mazmenine-prekyba-suskystintomis-naftos-dujomis-dublikato-isdavimas-77;13104.html

 37. Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis papildymas (patikslinimas)


 38. Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis galiojimo sustabdymas


 39. Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis galiojimo sustabdymo panaikinimas


 40. Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis galiojimo sustabdymo panaikinimas


 41. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, išdavimas

  
 42. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, dublikato išdavimas

 43. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, papildymas (patikslinimas)


 44. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, galiojimo sustabdymas 

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-verstis-didmenine-prekyba-nefasuotais-naftos-produktais-kurie-tiekiami-kaip-kuro-atsargos-laivams-galiojimo-sustabdymas-77;13770.html

 45. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, galiojimo sustabdymo panaikinimas  

https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-verstis-didmenine-prekyba-nefasuotais-naftos-produktais-kurie-tiekiami-kaip-kuro-atsargos-laivams-galiojimo-sustabdymo-panaikinimas-77;13788.html

 46. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, galiojimo  panaikinimas 

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-verstis-didmenine-prekyba-nefasuotais-naftos-produktais-kurie-tiekiami-kaip-kuro-atsargos-laivams-galiojimo-panaikinimas-77;13779.html

 47. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaivams, išdavimas

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-verstis-didmenine-prekyba-nefasuotais-naftos-produktais-kurie-teikiami-kaip-kuro-atsargos-orlaiviams-isdavimas-77;13790.html

 48. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaivams,   dublikato  išdavimas

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-verstis-didmenine-prekyba-nefasuotais-naftos-produktais-kurie-tiekiami-kaip-kuro-atsargos-orlaiviams-dublikato-isdavimas-77;13793.html

  49. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaivams, papildymas (patikslinimas)

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-verstis-didmenine-prekyba-nefasuotais-naftos-produktais-kurie-tiekiami-kaip-kuro-atsargos-orlaiviams-papildymas-patikslinimas-77;13787.html

  50. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaivams, galiojimo sustabdymas 

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-verstis-didmenine-prekyba-nefasuotais-naftos-produktais-kurie-tiekiami-kaip-kuro-atsargos-orlaiviams-galiojimo-sustabdymas-77;13777.html

 51. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaivams, galiojimo sustabdymo panaikinimas 

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-verstis-didmenine-prekyba-nefasuotais-naftos-produktais-kurie-tiekiami-kaip-kuro-atsargos-orlaiviams-galiojimo-sustabdymo-panaikinimas-77;13782.html

 52. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaivams, galiojimo panaikinimas 

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-verstis-didmenine-prekyba-nefasuotais-naftos-produktais-kurie-tiekiami-kaip-kuro-atsargos-orlaiviams-galiojimo-panaikinimas-77;13773.html

 53. Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-verstis-didmenine-prekyba-nefasuotais-naftos-produktais-isdavimas-77;13771.html

 54. Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-verstis-mazmenine-prekyba-nefasuotais-naftos-produktais-isdavimas-77;13783.html

 55. Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais dublikato išdavimas

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-verstis-didmenine-ar-mazmenine-prekyba-nefasuotais-naftos-produktais-dublikato-isdavimas-77;13774.html

 56. Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildynas (patikslinimas)

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-verstis-didmenine-ar-mazmenine-prekyba-nefasuotais-naftos-produktais-papildymas-patikslinimas-77;13791.html

 57. Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimo sustabdymas

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-verstis-didmenine-ar-mazmenine-prekyba-nefasuotais-naftos-produktais-galiojimo-sustabdymas-77;13789.html

 58. Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimo sustabdymo panaikinimas

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-verstis-didmenine-ar-mazmenine-prekyba-nefasuotais-naftos-produktais-galiojimo-sustabdymo-panaikinimas-77;13775.html

 59. Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimo sustabdymo panaikinimas

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/leidimo-verstis-didmenine-ar-mazmenine-prekyba-nefasuotais-naftos-produktais-galiojimo-panaikinimas-77;13792.html

 60. Licencijos organizuoti mažąją loteriją išdavimas

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/licencijos-organizuoti-mazaja-loterija-isdavimas-77;13804.html

 61. Licencijos organizuoti mažąją loteriją  patikslinimas

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/licencijos-organizuoti-mazaja-loterija-patikslinimas-77;13807.html

 62. Licencijos organizuoti mažąją loteriją  sustabdymas

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/licencijos-organizuoti-mazaja-loterija-sustabdymas-77;13803.html

 63. Licencijos organizuoti mažąją loteriją sustabdymo panaikinimas

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/licencijos-organizuoti-mazaja-loterija-sustabdymo-panaikinimas-77;13810.html

 64. Licencijos organizuoti mažąją loteriją galiojimo panaikinimas

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/licencijos-organizuoti-mazaja-loterija-galiojimo-panaikinimas-77;13802.html

  65. Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ ar užskaitymas 

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/zemes-nuomos-mokescio-permoku-grazinimas-arba-neteisingai-sumoketu-mokesciu-grazinimas-ir/-ar-uzskaitymas-77;14288.html

 

  66. Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/juridiniu-asmenu-valstybines-zemes-nuomos-mokescio-deklaraciju-priemimas-ir-tvirtinimas-77;14280.html

  67. Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų parengimas, tvarkymas ir išsiuntimas fiziniams asmenims

 68. Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas

 

 https://www.lietuva.gov.lt/lt/pazymos-apie-atsiskaityma-uz-valstybines-zemes-nuoma-isdavimo-administracines-paslaugos-teikimo-aprasymas-77;14297.html

 

 

   

Viešosios tvarkos skyrius:
 
 
 
 
 
Socialinės rūpybos skyrius:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pažymėjimų išdavimas
 

 

 
 
 

 

Statybos skyrius
 
 
 
 
Paslaugų kaina:
1. už leidimą statyti ar rekonstrtuoti ypatingą statinį - 150 EUR
2. už leidimą statyti ar rekonstruoti neypatingą statinį - 78EUR
3. už leidimą pastatą atnaujinti (modernizuoti) - 37 EUR
4. už leidimą atlikti statinio kapitalinį, paprastą remontus, pakeisti pastato ar jo dalies paskirtį, nugriauti statinį - 37 EUR
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Šventosios seniūnija:
 
 
 
 
Ūkio ir turto skyrius:
 
 
 
 
 

Paslaugos kaina:

a) Už šilumos tiekimo licencijos išdavimą - 376 eur.

b) Už licencijos pakeitimą, patikslinimą ar dublikato išdavimą - 20 Eur.

Pažymos apie teisę į paramą būstui įsigyti išdavimas

 
 
Paslaugos kaina:
a) Už licencijos išdavimą, pratęsimą - 52 eur
b) Už licencijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims ir dublikato išdavimą, licencijos kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims, licencijos kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims, licencijos dublikato kopijos išdavimą - 7,2 eur.
c) Už licencijos kopijos išdavimą, licencijos kopijos pratęsimą - 27 eur.  

 
Vaiko teisių apsaugos skyrius:
 
 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-16 14:48:39

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8334054
Šiandien apsilankė: 4414
Dabar naršo: 86
Sprendimas: IDAMAS