English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2019 m. lapkričio 14 d., ketvirtadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Palangos miesto savivaldybės tarybos komitetai

EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETAS. Posėdžiai vyksta antradieniais 11 val. Tarybos komitetų posėdžių salėje, 317 kab., Vytauto g. 112.

1. Gediminas Gečas
2. Elena Kuznecova - pavaduotoja
3. Rimantas Antanas Mikalkėnas
4. Mindaugas Skritulskas - pirmininkas
5. Renata Surblytė
Komitetas sudarytas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T2-80


STATYBOS IR MIESTO ŪKIO KOMITETAS. Posėdžiai vyksta pirmadieniais 16 val. Tarybos komitetų posėdžių salėje, 317 kab., Vytauto g. 112.

1. Domininkas Jurevičius
2. Bronius Vaitkus
3. Vaidas Šimaitis
4. Dainius Želvys - pirmininkas
5. Julius Tomas Žulkus - pavaduotojas
Komitetas sudarytas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T2-80  (pakeistas Tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-121)


TURIZMO, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETAS. Posėdžiai vyksta trečiadienį 15 val. Tarybos komitetų posėdžių salėje, 317 kab., Vytauto g. 112.

1. Andrius Bajoras
2. Svetlana Grigorian
3. Sondra Kulikauskienė - pavaduotoja
4. Saulius Simė - pirmininkas
5. Justas Žulkus
Komitetas sudarytas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T2-80


ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS. Posėdžiai vyksta pirmadieniais 13 val. Tarybos komitetų posėdžių salėje, 317 kab., Vytauto g. 112.

1. Arvydas Dočkus
2. Vladas Žulkus
3. Darius Kubilius
4. Ilona Pociuvienė - pirmininkė
5. Eugenijus Simutis
Komitetas sudarytas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T2-80 (pakeistas Tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-121)

KONTROLĖS KOMITETAS

1. Svetlana Grigorian
2. Domininkas Jurevičius
3. Elena Kuznecova - pirmininkė
4. Mindaugas Skritulskas - pavaduotojas
5. Renata Surblytė
6. Dainius Želvys
Komitetas sudarytas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T2-143, pakeistas Tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T2-173.

Kontrolės komiteto kompetencijos:

  • teikia savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos rezultatų;
  • siūlo savivaldybės tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;
  • svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo, reglamento nustatyta tvarka iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina šį plano projektą savivaldybės kontrolieriui tvirtinti;
  • įvertina savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikia savivaldybės tarybai;
  • svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įvykdymo ataskaitą, jos pagrindu rengia ir teikia savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos;
  • siūlo savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;
  • periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių arba savivaldybės tarybą dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo;
  • dirba pagal savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai reglamento nustatyta tvarka;
  • nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus savivaldybės administracijai ir savivaldybės tarybai.
Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-15 10:56:50

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8309534
Šiandien apsilankė: 1721
Dabar naršo: 59
Sprendimas: IDAMAS