English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2019 m. rugsėjo 17 d., antradienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Skelbiamas projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Palangos miesto savivaldybėje“ partnerių atrankos konkursą ir priimamos paraiškos
2019-05-03

Palangos miesto savivaldybės administracija, vadovaudamasi 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projekto finansavimo sąlygų aprašu, skelbia projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Palangos miesto savivaldybėje“ (toliau - Projektas) partnerių atrankos konkursą ir priima paraiškas.


 

Projekto tikslas – teikti kompleksines paslaugas Palangos miesto šeimoms, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Planuojamas finansavimo dydis – 141 288,15 Eur iš Europos Sąjungos lėšų, iš jų veikloms įgyvendinti – 100 920,11 Eur., netiesioginės išlaidos NVO – 30 276,04 Eur. Preliminari Projekto įgyvendinimo trukmė – 28 mėn. (ne ilgiau kaip iki 2021 m. rugsėjo 3 d.)

Paraiškas gali teikti - už socialinių paslaugų organizavimą atsakingos viešosios įstaigos; nepriekaištingos reputacijos nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.

Projekto remiamos veiklos:

1. Paslaugų teikimo organizavimas ir koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą (Bendruomeninių šeimos namų paslaugos)

2. Pozityviosios tėvystės mokymai

3. Psichosocialinė pagalba

4. Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos

5. Mediacija

6. Asmeninio asistento paslauga

7. Vaikų priežiūros paslaugos

Projekto partnerių atrankos paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. A1-550 „Dėl partnerių projektui „Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Palangos miesto savivaldybėje“ įgyvendinti atrankos komisijos ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Paraiškos priimamos iki 2019 m. gegužės 17 d. 14 val. Partneris viename užklijuotame voke turi pateikti 1 konkurso paraiškos formą (Aprašo 1 priedas) ir prie jos pridedamų dokumentų egzempliorių. Ant voko turi būti užrašyta „Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Palangos miesto savivaldybėje“ partnerių atrankai“. Vokai gali būti siunčiami paštu registruotu laišku, įteikti pašto kurjerio arba įteikti asmeniškai, adresu Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 112, Palanga, LT-00153. Elektroniniu paštu, faksu ar kitu, nei nurodyta, adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos. Vėliau pateiktos paraiškos nevertinamos ir neatplėšti vokai grąžinami ant voko nurodytu adresu. 

Papildoma informacija tel. (8 460) 48 732, 48 125.

Teisės aktai, reglamentuojantys kompleksines paslaugas šeimai:

Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 metų veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7cf92540e6b511e5ba46c884bbd2b4fd/asr

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-364 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c02781b04a8111e6b5d09300a16a686c/asr

 

Partnerių įgyvendinant projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Palangos miesto savivaldybėje“ atrankos tvarkos aprašas, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. A1-550 „Dėl partnerių projektui „Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Palangos miesto savivaldybėje“ įgyvendinti atrankos komisijos ir tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Paraiškos forma

 

Partnerių atrankos tvarkos aprašas

 

 
Atgal   Spausdinti  

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 7917280
Šiandien apsilankė: 311
Dabar naršo: 47
Sprendimas: IDAMAS