English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2019 m. balandžio 19 d., penktadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Renginiai
Palangos miesto strateginis plėtros planas iki 2020 metų

Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas

 

Palangos miesto savivaldybės taryba 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T2-19 patvirtino Palangos miesto strateginį plėtros planą iki 2020 metų. (Tarybos sprendimą rasite:

Tarybos sprendimas dėl Palangos miesto strateginio veiklos plano iki 2020 metų patvirtinimo.

Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T2- 19 pakeitimo

Palangos miesto strateginis veiklos planas iki 2020 metų.

Palangos miesto plėtros strateginio plano iki 2020 metų plėtros sritys, tikslai, uždaviniai, priemonės.

 

Palangos miesto strateginis plėtros planas iki 2020 metų yra sudedamoji strateginio miesto valdymo dalis. Strateginis planas skirtas Palangos miesto savivaldybei ir bus įgyvendinamas jame numatytas priemones detalizuojant savivaldybės trejų metų veiklos planuose. Strateginio plano įgyvendinimo kontrolė ir poveikio miesto raidai vertinimas atliekamas vadovaujantis Palangos miesto strateginio plėtros plano rengimo/koregavimo, įgyvendinimo bei priežiūros metodika, kuri apima plano įgyvendinimo ir koregavimo procesų aprašymą ir rodiklių sistemą. Strateginiu planu yra įtvirtinamos pagrindinės miesto vystymosi gairės ir kryptys. Keičiantis miesto aplinkai, atsirandant naujiems poreikiams ir galimybėms, planas gali būti koreguojamas, tikslinamas pagal metodikoje numatytą tvarką. Plano valdymo ir stebėsenos sistema numato galimybes suinteresuotoms šalims teikti pastabas bei pasiūlymus dėl veiksmų ar stebėsenos rodiklių įtraukimo, pašalinimo ir koregavimo.

Strateginio plano dokumente pateikiama:

▪ Palangos miesto istorinės raidos analizė – pagrindiniai praėjusio dešimtmečio demografiniai–socialiniai, ekonomikos ir turizmo bei infrastruktūros ir ekologijos rodikliai;

▪ Palangos miesto vizija iki 2020 metų;

▪ Strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, detalizuojami pagal keturias strateginės plėtros kryptis: gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas, darnios aplinkos vystymas, kurorto patrauklumo didinimas, miesto savivaldos gerinimas;

▪ Strateginio plano įgyvendinimo orientacinis lėšų poreikis;

▪ Trumpa strateginio plano rengimo eigos apžvalga;

▪ Palangos miesto gyventojų ir Palangos miesto savivaldybės tarybos narių apklausos rezultatai.

Pagal 2010 m. rugpjūčio 10 d. pasirašytą sutartį Nr. 10/08/10-01/41-PS Palangos miesto savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, atnaujino Palangos miesto savivaldybės strateginį plėtros planą. Trejų metų veiklos plano prioritetinės sritys, tikslai, uždaviniai, priemonės bei pasiekimo rodikliai bus tiesiogiai susiejami su Palangos miesto savivaldybės strateginiu plėtros planu.

Palangos miesto savivaldybės strateginis plėtros planas parengtas įgyvendinant Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) administruojamą projektą „Palangos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano atnaujinimas“. Įgyvendinant projektą buvo atlikta išsami esamos situacijos analizė – Palangos miesto esamos situacijos, ekonominės, ekologinės ir socialinės būklės analizė. Siekiant, kuo išsamiau atlikti esamos situacijos analizę, prieš atnaujinant plėtros strateginį planą, buvo inicijuota bei atlikta ekspertinė Palangos miesto Tarybos narių apklausa, didelės apimties Palangos gyventojų apklausa (daugiau nei 500 respondentų), verslo atstovų apklausa. Rengiant plano projektą buvo aktyviai bendradarbiaujama su Palangos savivaldybės administracijos vadovais ir darbuotojais, verslo bei visuomenės atstovais: organizuotos darbo grupės su Strateginio planavimo grupe, Tarybos nariais, verslo atstovais. Darbo grupių metu buvo naudojamasi esamos situacijos analizės bei atliktų apklausų rezultatais. Remiantis atlikta analize, apklausų metu gautais rezultatais, darbo grupių metu surinkta informacija, nustatytomis Palangos miesto stipriosiomis ir silpnosiomis pusėmis (SSGG analizė), strateginiame plane atspindima miesto plėtra remiantis įvairių suinteresuotų šalių (politikų, bendruomenės ir verslo atstovų, vykdomosios valdžios, savivaldybės darbuotojų bei kitų suinteresuotų šalių) suformuota pozicija. Parengti darbai, atitinkamų projekto etapų ataskaitos bei planas buvo viešinamas miesto gyventojams.

Išsamesnės informacijos teirautis: Palangos miesto savivaldybės administracija Ekonominės plėtros skyrius  tel./faks. (8~460) 48 125 el. paštas: sp@palanga.lt

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Palangos miesto savivaldybės 2019-2021 metų strateginis veiklos planas

 

Palangos miesto savivaldybės 2018 metų veiklos planas

 

Palangos miesto savivaldybės 2018-2020 metų strateginis veiklos planas 

 

Palangos miesto savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano metmenys

 

Palangos miesto savivaldybės 2017 metų veiklos planas

 

Palangos miesto savivaldybės 2017 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaita 

 

Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos aprašas

 

Palangos miesto savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano metmenys

 

Palangos miesto savivaldybės 2017-2019 metų strateginis veiklos planas

 

 Palangos miesto savivaldybės 2016 metų strateginio bei metinio veiklos planų ataskaita

 

 Palangos miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginis veiklos planas, plėtros sritys, tikslai, uždaviniai, priemonės ir matavimo rodikliai

Palangos miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginis veiklos planas

 

Palangos miesto savivaldybės 2016 metų veiklos programa

Palangos miesto savivaldybės 2015 metų strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaita 

Palangos miesto savivaldybės 2015-2017 metų strateginis veiklos planas

Palangos miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano metmenys

 Palangos miesto savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano plėtros sritys, tikslai, uždaviniai ir priemonės

 2015-2017 metų Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano matavimo rodikliai

Palangos miesto savivaldybės 2014 metų strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaita

Palangos miesto savivaldybės 2013 metų strateginio veiklos bei plėtros planų įgyvendinimo ataskaita

Palangos miesto savivaldybės 2013–2015 metų strateginis veikos planas

Palangos miesto savivaldybės 2013–2015 metų strateginio veikos plano programos

Palangos miesto savivaldybės 2013–2015 metų strateginio veikos plano koordinatoriai

Palangos miesto savivaldybės 2013 metų programos

Savivaldybės tarybos sprendimas dėl Palangos miesto savivaldybės 2013 metų programų tvirtinimo

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-20 10:05:21

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 6882377
Šiandien apsilankė: 2051
Dabar naršo: 79
Sprendimas: IDAMAS