English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2019 m. rugsėjo 16 d., pirmadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Renginiai
2014 metais nustatyti mažos vertės pirkimų laimėtojai

 

Pirkimo objekto pavadinimas

Laimėjusio dalyvio pavadinimas Bendra sutarties vertė litais su PVM Priežastys dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Jei žinoma, nurodomi pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus (procentai arba litai)
Projektui ,,Palangos miesto globos namų modernizavimas" įgyvendinti būtinos medicininės įrangos pirkimas UAB ,,Teida" 34 040 Mažiausia kaina Nenumatoma
Palangos miesto savivaldybės administracijos pateiktos medžiagos spausdinimo paslaugos pirkimas UAB ,,Vakarinė Palanga" 1,20 Lt/cm2 Kaina priimtina Nenumatoma
Balsavimo kabinų ir balsadėžių pirkimas UAB ,,Sentios" 57 898,50 Kaina priimtina Nenumatoma
Palangos miesto savivaldybės administracijos korespondencijos pristatymo paslaugos pirkimas UAB ,,Jūros paštas" Nustatyti įkainai Mažiausia kaina Nenumatoma
Automobilinio kuro pirkimas UAB ,,Statoil" nuolaida - 17 ct. per CPO Nenumatoma
Pastato rinkos vertės nustatymo paslaugos pirkimas UAB ,,Auditas ir konsultacijos" 20 570 Lt Kaina priimtina Nenumatoma
Polderių vandens kėlimo stočių eksploatavimo ir griovių priežiūros darbų pirkimas KB ,,Kretingos ūkininkas" 161 612,40 Kaina priimtina Nenumatoma
Palangos kurhauzo pastato mūrinės dalies kapitalinio remonto Vytauto g. 45, Palangoje užsakovo funkcijos vykdymo ir techninės priežiūros paslaugos pirkimas VĮ ,,Lietuvos paminklai" proc. nuo atliktų darbų-6,4 Mažiausia kaina Nenumatoma
Krantotvarkos programos parengimo Palangos miesto savivaldybės teritorijoje ir jos įgyvendinimo priežiūros paslaugos pirkimas Gamtos tyrimų centras 24 800 Kaina priimtina Nenumatoma
Buvusios vilos „Pušynas“ rinkos vertės nustatymo pirkimas Nepateiktas nei vienas pasiūlymas 
Įvažiavimo į polikliniką Vytauto g. 92, Palangoje iš Vasario 16-osios g. statybos projektavimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimas UAB ,,Akordas-1" 210 394,40 Kaina priimtina 19,77 proc.
Palangos ir Šventosios pėsčiūjų perėjų kryptinio apšvietimo įrengimo darbų pirkimas Visi pasiūlymai atmesti dėl per didelės kainos. Baigtos pirkimo procedūros. 
Mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų vasaros poilsio organizavimo paslaugos pirkimas UAB Sveikatos centras ,,Energetikas" 12 580 Mažiausia kaina Nenumatoma
Antivirusinės įrangos ,,Panda Gatedefender" 150 prisijungimų licencijos pratęsimo pirkimas UAB ,,Atea" 29 999,99 Kaina priimtina Nenumatoma
Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos rekonstrukcijos darbų pirkimas Nutrauktos pirkimo procedūros
Druskininkų gatvės šaligatvių remonto darbų pirkimas UAB ,,Akordas-1" 199 435,48 Mažiausia kaina Nenumatoma
Sodų gatvės šaligatvių remonto darbų pirkimas Visi pasiūlymai atmesti dėl per didelės kainos. Baigtos pirkimo procedūros.
Palangos ir Šventosios pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo įrengimo darbų pirkimas V. Kuprio IĮ ,,Geduva" 189 917,91 Mažiausia kaina Nenumatoma
Medžių sodinukų pirkimas UAB „Frezijų puokštė“ 40 484,00 Mažiausia kaina Nenumatoma
Lauko treniruoklių pirkimas UAB „Dangų centras“ 44 692,56 Mažiausia kaina Nenumatoma
Medicininių lovų ir poroloninių čiužinių su medicininiais užvalkalais pirkimas UAB „Slaugivita“ 99 993,60 Mažiausia kaina Nenumatoma
Virtualių tarnybinių stočių rezervinio kopijavimo ir atstatymo programinės įrangos pirkimas UAB „Atea“ 15 268,99 Mažiausia kaina Nenumatoma
Vaikų žaidimo įrenginių pirkimas UAB „Ksil pasaulis“ 26 000,00 Mažiausia kaina Nenumatoma
Pajūrio kempingo Nemirsetoje saugos paslaugos pirkimas UAB „Ekskomisarų biuras“ 39 930,00 Mažiausia kaina Nenumatoma
Palangos miesto savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Vytauto g. 43, Palanga, racionalaus valdymo ir naudojimo galimybių analizės, investicinio projekto, privataus partnerio atrankos dokumentų rengimo, teisinių  konsultavimo paslaugų pirkimas Advokatų kontora Glimstedt 49 999,00 Mažiausia kaina Nenumatoma
Palangos miesto savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Klaipėdos pl. 33 I, Palanga, recionalaus valdymo ir naudojimo galimybių analizės, investicinio projekto, privataus partnerio atrankos dokumentų rengimo, teisinių konsultavimo paslaugų pirkimas Advokatų kontora Glimstedt 49 999,00 Mažiausia kaina Nenumatoma
Palangos miesto savivaldybės administracijos karjeros valstybės tarnautojų tobulinimo administracinės teisės taikymo srityje mokymo paslaugų pirkimas Kauno technilogijos universiteto Savivaldos mokymo centras 4 374,00 Mažiausia kaina Nenumatoma
Palangos miesto savivaldybės administracijos finansų valdymo ir apskaitos sistemos „Biudžetas vs“ pristatymas euro įvedimui paslaugos pirkimas UAB „Nevda“ 36 300,00 - Nenumatoma
Švietimo vadybos ekspertų paslaugos vadybinės kvalifikacinės kategorijos atitikimo kriterijams ekspertizei atlikti pirkimas (atestuojami 3 mokyklų vadovai)

Laimutė Benetienė

292,00

Atitiko vadybos eksperto kriterijus

Nenumatoma

Asta Burbiebė

350,40

Atitiko vadybos eksperto kriterijus

Nenumatoma

Julius Gindulis

876,00

Atitiko vadybos eksperto kriterijus

Nenumatoma

Arūnas Grimalis

642,40

Atitiko vadybos eksperto kriterijus

Nenumatoma

Jolanta Jurgutienė

350,40

Atitiko vadybos ekspero kriterijus

Nenumatoma

Ilona Milkontė

292,00

Atitiko vadybos eksperto kriterijus

Nenumatoma

Švietimo vadybos ekspertų paslaugos vadybinės kvalifikacinės kategorijos atitikimo kriterijams ekspertizei atlikti pirkimas (atestuojami 5 mokyklų vadovai)

Laimutė Benetienė

350,40

Atitiko vadybos eksperto kriterijus

Nenumatoma

Asta Burbienė

350,40

Atitiko vadybos eksperto kriterijus

Nenumatoma

Genovaitė Butkienė

350,40

Atitiko vadybos eksperto kriterijus

Nenumatoma

Julius Gindulis

788,40

Atitiko vadybos eksperto kriterijus

Nenumatoma

Arūnas Grimalis

788,40

Atitiko vadybos eksperto kriterijus

Nenumatoma

Jolanta Jurgutienė

292,00

Atitiko vadybos eksperto kriterijus

Nenumatoma

Vida Martinkienė

788,40

Atitiko vadybos eksperto kriterijus

Nenumatoma

Ilona Milkontė

788,40

Atitiko vadybos eksperto kriterijus

Nenumatona

Eugenina Simpukienė

730,00

Atitiko vadybos eksperto kriterijus

Nenumatoma

Adminitracinio pastato su kitais statiniais (inžineriniais) - kiemo aikštele ir privatizuojamam objetui pristikrto valstybinės žemės sklypo, esančių Vytauto g. 21, Palangoje, rinkos vertės nustatymo pirkimas

UAB „RESTO Group“

2 200,00

Pasiūlyta mažiausia kaina

Nenumatoma

Vasaros koncertų estrados, viešo tualeto ir kitų statinių (inžinerinių) - kiemo aikštelės bei privatizuojamam objektui priskirto valstybinės žemės sklypo, esančių Šventosios g. 27, Palangoje, rinkos vertės nustatymo pirkimas

UAB „Verslavita“

6 050,00

Mažiausia kaina

Nenumatoma

Poilsio pastato su kiemo statiniais - tvora, kiemo aikštele ie jam priskirto valstybinės žemės sklypo, esančių Kęstučio g. 21, Palangoje, rinkos vertės nustatymo pirkimas

UAB „RESTO Group“

1 790,00

Mažiausia kaina

Nenumatoma

Administracinio pastato, įstaigos pastato, dviejų garažų, kiemo statinių (kiemo aikštelės, tvoros) ir jiems priskirto valstybinės žemės sklypo dalies, esančių Vytauto g. 73, Palangoje, rinkos vertės nustatymo pirkimas

UAB „RESTO Group“

2 200,00

Mažiausia kaina

Nenumatoma

Gydyklų, purvo saugyklos, poliklinikos, angliarūkštinės, stalių dibtuvių, buitinio namelio, ūkinio pastato, 1/2 kelio, kiemo statinių pastatų ir jems priskirto valstybinės žemės sklypo dalies, esančių Vytauto g. 170, Palangoje, rinkos vertės nustatymo pirkimas

UAB „Oner-Haus“ nekilnojamas turtas“

5 929,00

Mažiausia kaina

Nenumatoma

Užsakomojo straipsnio apie privatizuojamus Palangos miesto savivaldybės objektus

UAB „Lrytas“

7 415,01

Mažiausia kaina

Nenumatoma

Gamtosauginio leidinio prenumerata. Žurnalas „Lututė“ 9 vnt.

VšĮ „Lututės leidykla“

569,99

-

Nenumatoma

Gamtosauginio leidinio prenumerata. Žurnalas „Paukščiai“ 1 vnt.

VšĮ „Lututės leidykla“

24,01

-

Nenumatoma

Gamtosauginio leidinio prenumerata. Žurnalas „Miškai“ 3 vnt.

VšĮ „Baltijos miškai“

267,00

-

Nenumatoma

Gamtosauginio leidinio prenumerata. Laikraštis „Žalioji Lietuva“ 4 vnt.

VšĮ „Žalioji Lietuva“

132,00

-

Nenumatoma

Gamtosauginio leidinio prenumerata. Laikraštis „Žaliasis pasaulis“ 10 vnt.

VšĮ „Ekologinio švietimo centras“

1 009,17

-

Nenumatoma

Projekto Nr. VP3-1.3-ŪM-01-V-02-008 ,,Kempingo Nemirsetoje, Palangoje, įrengimas“ viešinimo paslaugos pirkimas

VšĮ „Komunikaciniai projektai“

1 499,19

Mažiausia kaina

Nenumatoma

Projekto Nr. VP3-1.3-ŪM-01-V-02-008 ,,Kempingo Nemirsetoje, Palangoje, įrengimas“ draudimo paslaugos pirkimas

AAS „Gjensidige Baltc“

3 819,00

Mažiausia kaina

Nenumatoma

Universalios sporto salės interneto svetainės sukūrimo paslaugos pirkimas

D. Lesausko įmonė „Jauna reklama“

6 229,08

Mažiausia kaina

Nenumatoma

Svetlogorsko savivaldybės (Rusijos Federacija) atstovų patirties mainų vizito organizavimo paslaugos pirkimas

VšĮ „Palangos turizmo informacijos centras“

3 450,00

Mažiausia kaina

Nenumatoma

Projekto ,,Palangos botanikos parko istorinės dalies restauracija ir pritaikymas viešosioms reikmėms, II etapas“ Nr. VP3-1.3-ŪM-02-V-02-013 viešinimo paslaugos pirkimas

VšĮ „Socialiniai partneriai“

2 904,00

Mažiausia kaina

Nenumatoma

Stendo, skirto turizmo informacijai skelbti, atnaujinimo darbų pirkimas

UAB „R-90“

580,80

Mažiausia kaina

Nenumatoma

Projekto ,,Sveikatingumo ir aktyvaus poilsio tako ,,Labrytys“ pratęsimas ir aktyvaus poilsio zonų įrengimas Palangos miesto savivaldybėje (takas ,,Labrytys“) leidinių maketavimo ir leidybos paslaugos pirkimas

K. Matačiūno leidybos įmonė „Kriventa“

2 286,90

Mažiausia kaina

Nenumatoma

Trijų dienų turistų olimpinių žaidynių organizavimo, techninio aptarnavimo ir programos vedimo paslaugos pirkimas

BĮ Palangos kultūros centras

80 800,86

Mažiausia kaina

Nenumatoma

Projekto „Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų gerinimas Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyboje“ atnaujinamo turto draudimo paslaugos pirkimas

AAS „Gjensidige Baltic“

1 482,00

Mažiausia kaina

Nenumatoma

Projekto „Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos pastato atnaujinimas“ atnaujinamo turto draudimo paslaugos pirkimas

AAS „Gjensidige Baltic“

300,00

Mažiausia kaina

Nenumatoma

DVS „Kontora“ palaikymo paslaugos pirkimas

UAB „Nevda“

7 260,00

-

Nenumatoma

„Infolex Dokumentai“ priežiūros paslaugos pirkimas

UAB „Leksinova“

9 256,50 -

Nenumatoma

DVS „Kontora“ duomenų mainų su Teisės aktų informacine sistema (TAIS) ir Teisės akltų registru (TAR) modulių pirkimas

UAB „Nevda“

12 100,00 -

Nenumatoma

Lanktinukų pirkimas

Leidybos grupė „Druka“

819,99 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Atrakcionų vaikams paslaugos pirkimas

UAB „Virintos Vingis“

800,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Transporto priemonės Škoda Fabia Combi kondicionieriaus užpildymo paslaugos pirkimas

Palangos autoservisas

110,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Transporto nuomos paslaugos pirkimas

UAB „Vlasava“

520,00 Mažiausia kaina

Nanumatoma

Prevencinės priemonės - tūkymo mašinos ir edukacinių parodomųjų rūkymų demonstravimo paslaugos pirkimas

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, Klaipėdos skyrius

160,00 -

Nenumatoma

Šventosios seniūnijos tarnybinio automobilio Honga CR-V (valst. Nr. SEF 291) remonto ir priežiūros paslaugos pirkimas

L. Tonkūno IĮ

198,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Padėkos blankų ir aplankų reprezentuojančių Palangos miestą pirkimas

IĮ S. Jokužio leidykla-spaustuvė

3000,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Civilinės atsakomynės privalomojo draudimo automobiliui Škoda Fabia paslaugos pirkimas

BTA Insurance company

105,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Padangų montavimo ir balansavimo Palangos miesto savivaldybės automobiliams paslaugos pirkimas

L. Tonkūno IĮ

300,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Kasco draudimo automobiliams Toyota Avensis ir Toyota Corolla Verso paslaugos pirkimas

BRA Insurance company

863,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Akumuliatoriaus automobiliui Toyota Avensis pirkimas

H. Sakalausko IĮ

240,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Akumuliatoriaus automobiliui Toyota Corolla Verso pirkimas

H. Sakalausko I

240,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo automobiliui Honda CR-V paslaugos pirkimas

BTA Insurance company

105,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Dviračių (4 vnt.) pirkimas

UAB „Provelas“

4434,87 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Poto aparato pirkimas

UAB „Kuršių verslo grupė“

810,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Žemės nuomos mokesčio administravimo informacinės sistemos MASIS atnaujinimo paslaugos pirkimas

UAB „Algoritmų sistemos“

13 345,00 -

Nenumatoma

Savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų mokymo paslaugos pirkimas

UAB „Factus Sum“

5 950,01 -

Nenumatoma

Palangos miesto savivaldybės buhalterinių apskaitos sistemų pritaikymo euro įvedimui paslaugos pirkimas

UAB „Eksitonas Business Solutions“

9 462,20 -

Nenumatoma

Žemės sklypų ir statinių rinkos suvestinių duomenų teikimo paslaugos pirkimas

Valstybės įmonės Registrų centras

3 000,00 -

Nenumatoma

Metalo laužo supirkimo paslaugos pirkimas

UAB „Argimetas“

650,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Autobuso nuomos paslaugos pirkimas

UAB „Palangos vėtra“

150,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Dviračių stovų pirkimas

UAB „Palangos komunalinis ūkis“

1 506,45 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Telekomunikacinio prieigos tinklo paslaugos pirkimas

AB „TEO LT“

9 343,62 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Krovinių pervežimo paslaugos pirkimas

UAB „Palangos komunalinis ūkis“

9 352,17 Mažiausia Kaina

Nenumatoma

Svečių apgyvendinimas (LR policijos gen. komisaras S.Skvernelis)

K. Geco prekybos įmonė

302,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Svečių apgyvendinimas (Svetlogorsko rajono administracija)

UAB „Rada“ viešbutis „Kerpė“

422,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Svečių apgyvendinimas (Svetlogorsko rajono meras)

K. Geco prekybos įmonė

668,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Svečių maitinimas (pietūs, Svetlogorsko rajono savivaldybė

Antano Dargio įmonė

1 911,80 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Svečių maitinimas (pietūs, LR Prezidentė

Pakutinsko personalinė įmonė

792,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Svečių maitinimas (vakarienė, Svetlogorsko rajono savivaldybė)

Pakutinsko personalinė įmonė

1 287,54 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Svečių maitinimas (pietūs, Liepojos miesto savivaldybė)

UAB „Pajūrio Gabija“

1 023,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Svečių apgyvendinimas (Universalios sporto salės atidarymo garbingi svečiai)

UAB „Rada“ viešbutis „Kerpė“

404,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Svečių maitinimas (furšetas, Universalios sporto salės atidarymas)

UAB „Valeresta“ viešbutis „Palangos Juzė“

12 030,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Svečių maitinimas (kavos pertrauka, pietūs, Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje)

UAB „Palangos tauras“

820,35 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Svečių maitinimas (pietūs, LR aplinkos ministras)

UAB „Jūros perlas“

390,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Svečių maitinimas (kavos pertrauka, Sankt Peterburgo žurnalistai)

UAB „Pajūrio Gabija“

200,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Svečių maitinimas (pietūs, Liepojos miesto savivaldybė)

UAB „Decuba“

199,99 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Svečių maitinimas (pietūs, Jūrmalos miesto savivaldybė)

UAB „Pajūrio Gabija“

436,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Svečių maitinimas (pietūs, Lietuvos automobilių kelių direkcija)

UAB „Decuba“

149,34 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Elektromobilio nuoma (Lietuvos automobilių kelių direkcija)

IĮ „Kurortų pramogos“

150,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Svečių maitinimas (vakarienė, Baltijos šalių ir Lenkijos policijos vadovybė)

UAB „Jūros perlas“

1 829,50 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Svečių maitinimas (pietūs, Baltijos šalių ir Lenkijos policijos vadovybė)

UAB „Žibosa“

873,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Elektromobilio nuoma (Baltijos šalių ir Lenkijos policijos vadovybė)

IĮ „Kurortų pramogos“

500,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Gido paslaugos (Baltijos šalių ir Lenkijos policijos vadovybė)

Angelina Martinkėnienė, dirba pagal verslo liudijimą

180,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Svečių apgyvendinimas (Bergeno miesto savivaldybė)

UAB „Rada“ viešbutis „Kerpė“

3 300,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Svečių maitinimas (kavos pertrauka, pietūs, Bergeno miesto savivaldybė)

UAB „Valeresta“ viešbutis „Palangos Juzė“

795,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Svečių maitinimas (vakarienė, Bergeno miesto savivaldybė)

UAB „Baltic Trucks Service“

1 567,50 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Svečių maitinimas (pietūs, Bergeno miesto savivaldybė)

Pakutinsko personalinė įmonė

354,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Svečių maitinimas (pietūs, Bergeno miesto savivaldybė)

UAB „Geras poilsis“

736,00

Mažiausia kaina

Nenumatoma

Svečių maitinimas (vakarienė, Bergeno miesto savivaldybė)

UAB „Decuba“

671,37 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Mikroautobuso nuoma (Bergeno miesto savivaldybė)

V. Zubės PĮ

150,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Mikroautobuso nuoma (Bergeno miesto savivaldybė)

UAB „Statelita“

480,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Gido paslaugos (Bergeno miesto savivaldybė)

Regina Makauskienė, dirba pagal verslo liudijimą

1 050,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Kelto bilietų pirkimas (Bergeno miesto savivaldybė)

VšĮ Palangos turizmo informacijos centras

296,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Vertimo paslaugos (KIMO Baltic ataskaita)

UAB „Javta“

108,36 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Kelto bilietų pirkimas (Palangos miesto delegacijos vizitas į Bergeną)

AB DFDS Seaways

8 088,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Mikroautobuso nuomą (Palangos miesto delegacijos vizitas į Bergeną)

UAB „Danana“

1 500,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Vertimo paslaugos (UBC biuletenis)

UAB „Javta“

59,29 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Suvenyrų pirkimas (Garbės piliečio ženklai)

UAB „Lietuvos monetų kalykla“

3 666,30 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Suvenyrų pirkimas (Palangos vėliavos)

IĮ „Aka Baltic“

2 758,80 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Suvenyrų pirkimas (Polo marškinėliai)

UAB „ADovanos“

9 196,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Suvenyrų pirkimas (Skarelės)

UAB „ADovanos“

2 359,50 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Suvenyrų pirkimas (Popieriniai maišeliai)

UAB „Via Aquaria“

2 808,41 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Suvenyrų pirkimas (Puodeliai)

UAB „ADovanos“

3 252,48 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Suvenyrų pirkimas (Skėčiai ir tušinukai)

UAB „Officeday“

4 428,60 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Suvenyrų pirkimas (Reprezentacinis gėrimas)

AB „Stumbras“

1 758,13 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Suvenyrų pirkimas (Stalo vėliavėlės su stovais)

IĮ „Aka Baltic“

1 266,87 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentų parengimas

Kultūros paveldo centras

4 148,70 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Informacinių lentelių skulptūroms pirkimas

UAB „Vilpros investicija“

162,60 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Transporto nuomos (Palangos miesto bendruomenės vizitas į Baltijos kelio 25-mečio minėjimą)

J. Kleino transporto paslaugų įmonė

1 600,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Projekto „Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų gerinimas Palangos miesto socialinių paslaugų ternyboje“ įgyvendinimui būtinos medicininės įrangos pirkimas

AB „Puntukas“

93 45,00 Mažiausia kaina

Nenumatoma

Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-11 18:57:54

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 7911397
Šiandien apsilankė: 1046
Dabar naršo: 41
Sprendimas: IDAMAS