English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2019 m. lapkričio 13 d., trečiadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų 2019 m. atrankos konkursą ir kviečia teikti projektų paraiškas
2019-10-04

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 (toliau – Nuostatai).


 

Projekto paraiška (Nuostatų 1 priedas), detali projekto įgyvendinimo sąmata (Nuostatų 2 priedas) ir pridedami dokumentai turi būti susegti į aplanką ir iki 2019 m. lapkričio 5 d. (imtinai) pateikta Savivaldybės administracijai adresu: Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga (paštu registruotu laišku, įteikta kurjerio arba organizacijos ar jos įgalioto asmens asmeniškai). Ant voko turi būti užrašytas konkurso pavadinimas, teikėjas, jo adresas. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė kaip 2019 m. lapkričio 5 d. (imtinai).

Konkursui planuojama skirti  1869,00  Eur valstybės biudžeto lėšų ir 468,00 Eur iš Savivaldybės biudžeto.

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal rekomenduojamą paraiškos formą ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų) kopijas:

1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);

2. pareiškėjo vykdytos dvejų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitą;

3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (pagal Aprašo 5 priedo formą);

4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo/ sutarties;

6. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti sutartis su projekto veiklose faktiškai dalyvavusiais savanoriais;

7. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz.: gyvenimo aprašymo, mokslo baigimo diplomų, pažymėjimų);

8. pareiškėjo narių sąrašo;

9. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Dokumentus, nurodytus 1, 2, 3 punktuose, pateikti privaloma. Dokumentus, nurodytus 4, 5, 6 punktuose, privaloma pateikti, jeigu projektas atitinka šiuose papunkčiuose nustatytas sąlygas. 7 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų pareiškėjas neprivalo pateikti.

Palangos miesto savivaldybės administracijos kontaktinis asmuo, teikiantis konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais – Dalia Baranauskienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinio rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 460) 487 16, el. p. dalia.baranauskienė @palanga.lt  

 
Atgal   Spausdinti  

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8306622
Šiandien apsilankė: 4681
Dabar naršo: 73
Sprendimas: IDAMAS