English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2019 m. liepos 19 d., penktadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

Informacija apie vykdomą Komitetų posėdžių garso įrašymą. Informuojame, kad tinkamo posėdžio eigos fiksavimo ir atsekamumo tikslu bus daromas garso įrašas. Duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslą ir priemones, yra Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, adresas Vytauto g. 112, Palanga. Garso įrašas bus saugomas 4 metus. Įrašas daromas teisės akto pagrindu. Jūs turite teisę būti informuotas apie duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar kitais asmens duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@palanga.lt.

_________________________________

 

TURIZMO, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2019 M. LIEPOS 3 D. 15 VAL. TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KABINETE, VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ 

 

 1. Sprendimo „Dėl Palangos turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ projektas. Pranešėja – Rasa Kmitienė.
 2. Sprendimo „Dėl Tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-393“ projektas. Pranešėja – Renata Jucienė.
 3. Sprendimo „Dėl Kontrolės komiteto sudarymo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 4. Sprendimo „Dėl Kontrolės komiteto pirmininko“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 5. Sprendimo „Dėl Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 6. Sprendimo „Dėl Antikorupcijos pirmininko paskyrimo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 7. Sprendimo „Dėl Etikos komisijos sudarymo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 8. Sprendimo „Dėl Etikos komisijos pirmininko paskyrimo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 9. Sprendimo „Dėl pritarimo asociacijos ,,Klaipėdos regionas“ dalyvavimui projekte ,,Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos ir Kuržemės regionų“ partnerio teisėmis“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 10. Sprendimo „Dėl Savivaldybės būsto Sodų g. 48-24, Palangoje, išnuomojimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 11. Sprendimo „Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.  

 

Komiteto pirmininkas                                                                           Saulius Simė

STATYBOS IR MIESTO ŪKIO KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2019 M. LIEPOS 3 D. 16 VAL. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KABINETE, VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ 

 1. Sprendimo „Dėl Kontrolės komiteto sudarymo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 2. Sprendimo „Dėl Kontrolės komiteto pirmininko“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 3. Sprendimo „Dėl Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 4. Sprendimo „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 5. Sprendimo „Dėl Antikorupcijos pirmininko paskyrimo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 6. Sprendimo „Dėl Etikos komisijos sudarymo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 7. Sprendimo „Dėl Etikos komisijos pirmininko paskyrimo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 8. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį statinių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Algimantas Rimas.
 9. Sprendimo „Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 10. Sprendimo „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2019 metams nustatymo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 11. Sprendimo „Dėl pritarimo paraiškos „Saugios aplinkos paslaugų plėtra stiprinant gebėjimus, bendravimą ir bendradarbiavimą tarp vietos savivaldos ir policijos institucijų“ teikimui Interreg Latvija–Lietuva 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 12. Sprendimo „Dėl pritarimo paraiškos „Žmonių saugumo didinimas Baltijos jūroje per institucijų bendradarbiavimą Vakarų Lietuvoje ir Kuršžemėje“ teikimui Interreg Latvija–Lietuva 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 13. Sprendimo „Dėl pritarimo paraiškos „Palangos ir Kazdangos dvarų parkų paveldo gerinimas ir vystymas, siekiant didinimas jų turistinį patrauklumą“ teikimui Interreg Latvija–Lietuva 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 14. Sprendimo „Dėl sutikimo statyti vandentiekio tinklus žemės sklype adresu Malūno g. 3, Palangoje“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 15. Sprendimo „Dėl sutikimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį“. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas. 

 

Komiteto pirmininkas                                                                          Dainius Želvys

EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO

2019 M. LIEPOS 4 D. 13 VAL. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KABINETE, VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ 

 1. Dėl Palangos turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo. Pranešėja – Rasa Kmitienė.
 2. Dėl Tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-393. Pranešėja – Renata Jucienė.
 3. Dėl pritarimo projekto ,,Lapo pasakojimai: nuo medžio iki knygos“ vykdymui daliniam finansavimui gauti. Pranešėja – Jolanta Mažrimė.
 4. Dėl VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus neeilinio visuotinio dalininkų susirinkimo. Pranešėja – Jolanta Mažrimė.
 5. Dėl Kontrolės komiteto sudarymo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 6. Dėl Kontrolės komiteto pirmininko. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 7. Dėl Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 8. Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 9. Dėl Antikorupcijos pirmininko paskyrimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 10. Dėl Etikos komisijos sudarymo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 11. Dėl Etikos komisijos pirmininko paskyrimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 12. Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį statinių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Algimantas Rimas.
 13. Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška ir pasibaigusia ir jos nurašymo iš mokesčio apskaitos. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 14. Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162 pakeitimo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 15. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2019 metams nustatymo. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 16. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų asmenims, įsigyjantiems 2020 metams verslo liudijimus vykdomai veiklai, nustatymo ir patvirtinimo. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
 17. Dėl Tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-4 pakeitimo. Pranešėja – Odeta Maldarienė.
 18. Dėl Palangos miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
 19. Dėl Palangos miesto savivaldybės atstovo delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 20. Dėl pritarimo asociacijos ,,Klaipėdos regionas“ dalyvavimui projekte ,,Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos ir Kuržemės regionų“ partnerio teisėmis. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 21. Dėl pritarimo paraiškos „Saugios aplinkos paslaugų plėtra stiprinant gebėjimus, bendravimą ir bendradarbiavimą tarp vietos savivaldos ir policijos institucijų“ teikimui Interreg Latvija–Lietuva 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 22. Dėl pritarimo paraiškos „Žmonių saugumo didinimas Baltijos jūroje per institucijų bendradarbiavimą Vakarų Lietuvoje ir Kuršžemėje“ teikimui Interreg Latvija–Lietuva 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 23. Dėl pritarimo paraiškos „Palangos ir Kazdangos dvarų parkų paveldo gerinimas ir vystymas, siekiant didinimas jų turistinį patrauklumą“ teikimui Interreg Latvija–Lietuva 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 24. Dėl Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-217 pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 25. Dėl Palangos baseino nuolaidos taikymo juridiniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 26. Dėl turto perdavimo Palangos miesto bendrojo ugdymo mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 27. Dėl Savivaldybės būsto Sodų g. 48-24, Palangoje, išnuomojimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 28. Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 29. Dėl sutikimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

 

Komiteto pirmininkas                                                         Mindaugas Skritulskas

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2019 M. LIEPOS 5 D. 13 VAL. TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KABINETE, VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ 

 1. Sprendimo „Dėl pritarimo projekto ,,Lapo pasakojimai: nuo medžio iki knygos“ vykdymui daliniam finansavimui gauti“ projektas. Pranešėja – Jolanta Mažrimė.
 2. Sprendimo „Dėl VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus neeilinio visuotinio dalininkų susirinkimo“ projektas. Pranešėja – Jolanta Mažrimė.
 3. Sprendimo „Dėl Kontrolės komiteto sudarymo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 4. Sprendimo „Dėl Kontrolės komiteto pirmininko“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 5. Sprendimo „Dėl Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 6. Sprendimo „Dėl Antikorupcijos pirmininko paskyrimo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 7. Sprendimo „Dėl Etikos komisijos sudarymo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 8. Sprendimo „Dėl Etikos komisijos pirmininko paskyrimo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 9. Sprendimo „Dėl Tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-4 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Odeta Maldarienė.
 10. Sprendimo „Dėl pritarimo asociacijos ,,Klaipėdos regionas“ dalyvavimui projekte ,,Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos ir Kuržemės regionų“ partnerio teisėmis“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 11. Sprendimo „Dėl turto perdavimo Palangos miesto bendrojo ugdymo mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas. 

 

Komiteto pirmininkė                                                                            Ilona Pociuvienė

Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-02 17:23:23

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 7519415
Šiandien apsilankė: 4507
Dabar naršo: 58
Sprendimas: IDAMAS