English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2019 m. lapkričio 23 d., šeštadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Kultūros skyriaus informacija

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA REPREZENTACINIO PALANGOS MIESTO FESTIVALIO AR PRAMOGINIO RENGINIO  STATUSO SUTEIKIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSĄ 2020-2022 M.


            Reprezentacinio renginio statusas gali būti suteikiamas Palangoje rengiamiems tęstiniams renginiams, kurių tikslas – Palangos bendruomenei pristatyti, skleisti ir populiarinti aukšto meninio lygio (kokybišką) Palangos, Lietuvos ir užsienio šalių profesionalųjį bei mėgėjų meną, plėsti turistinę rekreacinę veiklą

          Paraiškas dėl Reprezentacinio renginio statuso suteikimo gali teikti kultūros, meno ar pramoginius renginius organizuojantys biudžetinės valstybės ir savivaldybės kultūros įstaigos, viešosios įstaigos, asociacijos, visuomeninės organizacijos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, kurių festivalis ar pramoginis renginys (toliau – Renginys) sėkmingai vyko bent 2 kartus Palangoje. Paraiškos teikėjas gali pateikti ne daugiau nei dvi Paraiškas renginio įtraukimo į Reprezentacinį renginių sąrašą.

         Projektų paraiškos iki 2019 m. lapkričio 11 d. pateikiamos Savivaldybės administracijos Kultūros skyriui adresu: Vytauto g. 112, 00153 Palanga, (paštu registruotu laišku, įteikiama per pašto kurjerį arba įteikiama Projekto teikėjo ar jo įgalioto asmens). Paraiškos teikiamos užklijuotame ir užantspauduotame voke. Ant voko turi būti užrašytas konkurso pavadinimas, teikėjas, jo adresas. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė negu 2019 m. lapkričio 11 d.

      Reikalavimai projektų paraiškoms, finansuojamos projektų vykdymo išlaidos, projektų vertinimas, įgyvendinimo kontrolė ir atskaitomybė reglamentuojami Reprezentacinio Palangos miesto festivalio ar pramoginio renginio  statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos apraše, patvirtintame Projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos apraše, patvirtintame Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-193.

                      Kontaktinis asmuo Jolanta Mažrimė, tel. (8 460) 48 557, el. p. jolanta.mazrime@palanga.lt

 

 

Aprašas

Paraiška

_______________________


PALANGOS MIESTO KULTŪROS PROJEKTŲ FINANSAVIMAS 2019 M.

Baigėsi 2019 m. Palangos miesto savivaldybės kultūros projektų atrankos konkursas. Atsižvelgdamas į kultūros projektų atrankos konkurso komisijos rekomendacijas (2019 m. balandžio 23 d. protokolas Nr. KUL7-1), Savivaldybės administracijos direktorius priėmė sprendimą dėl projektų finansavimo.

Įsakymas

___________________________


KVIEČIAME PRISIJUNGTI RENGIANT PALANGOS MIESTO ETNINĖS  KULTŪROS PLĖTROS 2020-2023 M. PROGRAMĄ

 

     Lietuvos savivaldybės kasmet vykdo etninės kultūros plėtros valstybinę programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 2018 m. liepos 12 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Palangos miesto savivaldybės etninės kultūros globos taryba (toliau – Taryba), kuri renka informaciją, analizuoja, vertina Palangos etninės kultūros vertybių kaupimo, apsaugos, tyrinėjimų kryptis, etninės kultūros gyvosios tradicijos palaikymo ir sklaidos būklę savivaldybėje, skatina Palangos institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų dalyvavimą įgyvendinant etninės kultūros plėtros valstybinę programą.

      Šiais metais Tarybos vienas iš tikslų – paruošti Palangos miesto etninės kultūros plėtros 2020–2023 m. programą.

      Kviečiame Palangos mieto švietimo įstaigas, visuomenines organizacijas, viešąsias įstaigas, asociacijas, įvairias bendruomenes, pavienius asmenis įsitraukti į programos rengimą ir siūlyti priemones (renginius, edukacines programas, akcijas, stovyklas ir pan.,) programai įgyvendinti. Taryba įvertins pateiktus pasiūlymus ir atrinks priemones, tinkančias įtraukti į Palangos miesto savivaldybės etninės kultūros 2020–2023 m. programą.

      Pateikti pasiūlymai bus vertinami pagal šiuos prioritetus:

      1. Vaikų ir jaunimo tautinio tapatumo ir etnokultūrinio raštingumo formavimas

      2. Etninės kultūros vertybių svarbos suvokimo visuomenėje stiprinimas

      3. Etninės kultūros sklaida, gyvosios tradicijos išsaugojimas bei plėtra

      4. Nematerialaus kultūros paveldo fiksavimo ir saugojimo darbai

      5. Tautodailės ir tradicinių amatų tradicijų Palangoje stiprinimas

      6. Palangos krašto savitumo puoselėjimas, pritaikant kultūrinio turizmo plėtrai.

 

      Pasiūlymų (užpildant formą) lauksime iki š. m. birželio 15 d. adresu Jolanta Mažrimei Vytauto g. 112, Palanga arba el. paštu jolanta.mazrime@palanga.lt

 

Pasiūlymo forma

_________________________PALANGOS MIESTO TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ

RĖMIMO FINANSUOJAMI PROJEKTAI


Baigėsi 2019 m. Palangos miesto tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų (toliau-Projektai) konkursas. Atsižvelgdamas į Palangos miesto tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų konkurso vertinimo komisijos rekomendacijas (2019 m. balandžio 15 d. protokolas Nr. KUL11-1), Savivaldybės administracijos direktorius priėmė sprendimą dėl Savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo.

          Įsakymas

 ______________________________  

 

 

DĖL KULTŪROS PAVELDO APSKAITOS 2019 METŲ PLANO

Kultūros paveldo departamentas planuodamas kultūros paveldo apskaitą, sudarė kultūros paveldo objektų, kuriems bus rengiama apskaitos dokumentacija ir tikslinami duomenys Kultūros vertybių registre 2019 m., sąrašus.
Kultūros vertybių sąrašai buvo parengti atsižvelgiant į Kultūros paveldo departamento atliktą savivaldybių, kultūros paveldo objektų valdytojų, asociacijų, bendruomenių, savininkų apklausą.

Informuojame, kad 2019 m. vilų kompleksui 1+5 J. Basanavičiaus g.  (unikalus kodas 22877, G65K) planuojama tikslinti vertingąsias savybes.

Nekilnojamojo  kultūros paveldo vertinimo tarybos aktus rengia Kultūros paveldo centro specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos duomenų rengimą bei terminus galite rasti adresu www.kpc.lt

Kultūros paveldo departamento  iternetinėje svetainėje galite rasti kultūros paveldo objektų, kuriems bus rengiama apskaitos dokumentacija ir tikslinami duomenys Kultūros vertybių registre 2019, sąrašus.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-14 09:53:34

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8373166
Šiandien apsilankė: 506
Dabar naršo: 48
Sprendimas: IDAMAS