English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2019 m. lapkričio 17 d., sekmadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Kalbos tvarkytojas

  I. KALBOS TVARKYTOJO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  1. Kalbos tvarkytojas:

  1.1. kontroliuoja valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą mieste;

  1.2. kontroliuoja, kaip mieste vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės
lietuvių kalbos komisijos nutarimai ir kiti valstybinės kalbos vartojimą ir jos
taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai, vykdo specialius Valstybinės kalbos inspekcijos nurodymus;

  1.3. kontroliuoja, kaip mieste vykdomi Savivaldybės tarybos sprendimai,
Savivaldybės mero potvarkiai ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai dėl
valstybinės kalbos;

  1.4. kontroliuoja, ar miesto įmonėse, įstaigose ir organizacijose (toliau - įmonės)
raštvedyba, apskaitos, atskaitomybės, finansiniai bei techniniai dokumentai tvarkomi
valstybine kalba;

  1.5. kontroliuoja, ar mieste esančių valstybės, savivaldybės įmonių vadovai ir kiti
darbuotojai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas
valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas;

  1.6. tikrina, ar oficialūs miesto renginiai vyksta valstybine kalba, ar kitomis kalbomis
vykstantys renginiai verčiami į lietuvių kalbą tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka
turi būti užtikrinamas jų vertimas į valstybinę kalbą;

  1.7. kontroliuoja, ar kitomis kalbomis viešai transliuojamos miesto radijo ir televizijos
stočių programos verčiamos į lietuvių kalbą tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka
turi būti užtikrinamas jų vertimas į valstybinę kalbą;

  1.8. kontroliuoja, ar gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose vartojama
valstybinė kalba, ar ji taisyklinga;

  1.9. kontroliuoja, ar taisyklingos mieste vartojamos oficialios Lietuvos Respublikos
vietovardžių formos;

  1.10. kontroliuoja, ar miesto visuomenės informavimo priemonės, knygų ar kitų
leidinių leidėjai laikosi taisyklingos lietuvių kalbos normų;

  1.11. kontroliuoja, ar valstybinė kalba vartojama miesto viešuosiuose užrašuose, ar
tų užrašų kalba taisyklinga, derina viešųjų užrašų bei reklamos projektus;

  1.12. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių,
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų kalbos klausimais projektus;

  1.13. konsultuoja miesto įmonių darbuotojus bei kitus asmenis kalbos klausimais;

  1.14. savo iniciatyva rengia metodinius patarimus, straipsnius, pranešimus kalbos
klausimais;

  1.15. derina Savivaldybės tarybos sprendimų ir jais tvirtinamų dokumentų projektus
ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais tvirtinamų dokumentų projektus;

  1.16. surašo įstatymų nustatyta tvarka administracinių teisės pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 911–917 straipsniuose, protokolus,
nagrinėja bylas ir skiria administracines nuobaudas pagal savo kompetenciją.

  1.17. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui informaciją ir siūlymus dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo pažeidimų bei administracinio poveikio priemonių taikymo.

  1.18. priima interesantus, nagrinėja įstaigų, įmonių, organizacijų, fizinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nurodytiems ar rastiems kalbos pažeidimams šalinti.

  II. KALBOS TVARKYTOJO TEISĖS

   2. Kalbos tvarkytojas turi teisę:

  2.1. susipažinti ir gauti iš Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių reikiamus
dokumentus;

  2.2. reikalauti iš įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovų pateikti dokumentus,
susijusius su Savivaldybės kalbos tvarkytojo tiesioginių pareigų atlikimu;

  2.3. perspėti įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovus, privačių firmų savininkus
dėl Valstybinės kalbos įstatymo ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
nutarimų pažeidimų, reikalauti nurodytu laiku juos ištaisyti;

  2.4. reikalauti, kad nustatyta tvarka su Savivaldybės kalbos tvarkytoju būtų derinami įstaigų, įmonių, organizacijų ir privačių firmų viešųjų užrašų projektai;

  2.5. įstatymų nustatyta tvarka taikyti administracinio poveikio priemones;

  2.6. pagal įgaliojimus atstovauti Savivaldybei kitose institucijose.

 

Kalbos tvarkytojo pareigybės aprašymas patvirtintas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-1607 6 punktu.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-11 11:55:17

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8334010
Šiandien apsilankė: 4370
Dabar naršo: 88
Sprendimas: IDAMAS