English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2018 m. vasario 25 d., sekmadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Renginiai
PALANGOS MIESTO BENDRASIS PLANAS

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

6-OJO ŠAUKIMO 27-ASIS POSĖDIS

  SPRENDIMAS

DĖL PALANGOS MIESTO BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO

  2008 m. gruodžio 30 d. Nr. T2-317

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 11 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgdama į Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2008 m. gruodžio 18 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. PL-589 -(14.16), Palangos miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Palangos miesto bendrąjį planą. Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Plano rengėjas – SĮ „Vilniaus planas“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) 33 straipsnio 1 dalimi sprendimas gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per 1 mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Meras                                                   Vytautas Stalmokas

 

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

6-OJO ŠAUKIMO 28-ASIS POSĖDIS

 

SPRENDIMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-317 PAPILDYMO

 

2009 m. sausio 29 d. Nr. T2-20

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) 71 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Papildyti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimą Nr. T2-317 ,,Dėl Palangos miesto bendrojo plano patvirtinimo“ 2 punktu ir jį išdėstyti taip:

„2. Nustatyti, kad Palangos miesto bendrojo plano kvartalų Š1 ir Š2 reglamentai dalyje, apimančioje UAB sveikatos centras „Energetikas“ 148433 kv. m teritoriją (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63 – 337/2008), negalioja.“

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) 33 straipsnio 1 dalimi sprendimas gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui per 1 mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Meras                                                   Vytautas Stalmokas

 

 

Pagrindinis brėžinys (1) ( 2.0 Mb )

Pagrindinis brėžinys (2) ( 1.5 Mb )

Palangos miesto priemiestinė zona ( 458.3 kb ) ( 458.3 kb )

Kultūros vertybės, švietimo, sveikatos ir kultūros infrastruktūra ( 501.5 kb )

Susisiekimo sistema ( 448.9 kb )

Inžinerinė infrastruktūra (1) ( 997.5 kb )

Inžinerinė infrastruktūra (2) ( 907.8 kb )

Plėtros prioritetai ( 368.5 kb )

Teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiams ( 356.3 kb )

Gamtinis karkasas su valstybinės reikšmės miškų plotais ( 814.8 kb )

Aiškinamasis raštas ( 7.9 Mb )

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS (MONITORINGO) 2008 - 2011 M. ATASKAITAI

2012 m. lapkričio 29 d. Nr. T2-308

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2010, Nr. 65-3195) 12 straipsnio 3 dalimi bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-01-24 reikalavimą Nr. (5.1)-TR-16, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pritarti Palangos miesto savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) 2008–2011 m. ataskaitai (pridedama).

Meras                                                                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-317 PAKEITIMO

2013 m. lapkričio 28 d. Nr. T2-306

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) 71 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-70-386/2013, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T2-317 ,,Dėl Palangos miesto bendrojo plano patvirtinimo“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Nustatyti, kad Palangos miesto bendrojo plano kvartalų Š1 ir Š2 reglamentai dalyje, apimančioje UAB sveikatos centras „Energetikas“ išnuomotą 9,5917 ha teritoriją, negalioja.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Meras                                                                                                                                                                Šarūnas Vaitkus

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PALANGOS MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO

PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2015 m. birželio 17 d. Nr. A1-652

Palanga

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 29 dalimi, 7 straipsnio 5 dalies 2 punktu ir 29 straipsniu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

              t v i r t i n u Palangos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos priemonių planą (pridedama).

              Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Direktorė                                                                                                                                        Akvilė Kilijonienė

Paskutinis atnaujinimas: 2015-06-23 10:40:49

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

     
       
         
         
         
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 5039472
Šiandien apsilankė: 5984
Dabar naršo: 22
Sprendimas: IDAMAS