English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2019 m. lapkričio 21 d., ketvirtadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Kviečiame teikti projektų paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 m. veiksmų plano priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
2019-06-07

Palangos miesto savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Priemonei įgyvendinti Palangos miesto savivaldybei skirta 11 669 eurų valstybės biudžeto lėšų.


 

Projektų paraiškas konkursui gali teikti Juridinių asmenų registre įregistruotos Palangos miesto savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės, bendrijos ir nevyriausybinės organizacijos.

Palangos miesto savivaldybės meras 2019 m. gegužės 10 d. potvarkiu Nr. M1-10 nustatė, kad Palangoje išskiriamos dvi teritorijos, kurių gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti skiriamas finansavimas: Šventosios seniūnijos teritorija ir Palangos miesto teritorija, kurios seniūnijos funkcijas atlieka Palangos miesto savivaldybės administracija. Projekto paraiška turi būti rengiama veiklai įgyvendinti vienoje iš nustatytų teritorijų, orientuota į tos teritorijos bendruomenių viešųjų poreikių tenkinimą, bendruomeninės veiklos stiprinimą.

Tinkamomis finansuoti laikomos išplėstinių seniūnaičių sueigų patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos.

Šventosios seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga nustatė 2019 m. vykdytinų ir finansuotinų veiklų prioritetinę eiliškumo tvarką:

1. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti;

2. Vaikų ir jaunų žmonių (14-29 metų) laisvalaikio užimtumas;

3. Kultūrinė ir švietėjiška veikla;

4. Bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;

5. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms.

6. Sporto ir sveikatinimo veikla.

Mažiausia vienam projektui įgyvendinti galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų, didžiausia – 2 768 eurų.

Palangos miesto išplėstinė seniūnaičių sueiga Palangos miesto teritorijoje nustatė 2019 m. vykdytinų ir finansuotinų veiklų prioritetinę eiliškumo tvarką:

1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms;

2. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;

3. kultūrinė ir švietėjiška veikla;

4. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti;

5. vaikų ir jaunimo užimtumas;

6. sporto ir sveikatinimo veikla.

Mažiausia vienam projektui įgyvendinti galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų, didžiausia – 8 698 eurų.

Projektų paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259 (toliau tekste – Aprašas).

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Aprašo 1 priedas) ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų) kopijas:

1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);

2. pareiškėjo vykdytos dvejų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitą, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui;

3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (pagal Aprašo 5 priedo formą);

4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo/ sutarties;

6. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti savanorių, dalyvavusių įgyvendinant projekto veiklas, skaičių, nurodant savanoriavimo laikotarpį ir įgyvendintas veiklas;

7. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz.: gyvenimo aprašymo);

8. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Dokumentus, nurodytus 1, 2, 3 punktuose, pateikti privaloma. Dokumentus, nurodytus 4, 5, 6 punktuose, privaloma pateikti, jeigu projektas atitinka šiuose papunkčiuose nustatytas sąlygas. 7 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų pareiškėjas neprivalo pateikti.

Projekto paraiška ir pridedami dokumentai turi būti susegti į aplanką ir iki 2019 m. liepos 7 d. (imtinai) pateikta Savivaldybės administracijai adresu: Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga (paštu registruotu laišku, įteikta kurjerio arba organizacijos ar jos įgalioto asmens asmeniškai). Ant voko turi būti užrašytas konkurso pavadinimas, teikėjas, jo adresas. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė kaip 2019 m. liepos 7 d. (imtinai).

Kilus klausimų, prašome rašyti el. paštu arba skambinti Palangos miesto savivaldybės administracijos darbuotojams:

Renatai Jucienei tel. (8 460) 48 716, el. p.: renata.juciene@palanga.lt

Jūratei Macienei tel. (8 460) 48 710, el. p.: jurate.maciene@palanga.lt

 
Atgal   Spausdinti  

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8360221
Šiandien apsilankė: 827
Dabar naršo: 58
Sprendimas: IDAMAS